Transparència

Aquest és el nostre portal de transparència amb tota documentació destacada sobre la nostra entitat, d’acord amb el que estableix la llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Hi trobaràs dades sobre els òrgans de govern, el control econòmic, l’avaluació de la nostra activitat, les normatives, els nostres compromisos amb la societat i el medi ambient, i molt més!

Dades generals de l’entitat

Missió i valors

La nostra missió i valors ens guien!

El nostre equip

Òrgans de govern i equip tècnic

Marc estratègic

Marc estratègic que emmarca les nostres accions

Certificacions

Consulta aquí totes les certificacions

Premis i reconeixements

En reconeixement de la nostra tasca

Aliances estratègiques

Col·laboracions amb entitats, institucions i empreses

Rendició de comptes

Els comptes clars

Balanç econòmic, comptes anuals, auditories,…

Memòries d'activitat

Totes les memòries d’activitat anuals

Subvencions, convenis i contractes

Amb l’Administració Pública

Valor social integrat

El nostre retorn a la societat

Compromisos

Política general

Política en la que es fonamenta l’entitat

Codi ètic

L’ètica orienta la nostra acció

Compliance

Principis de conducta i bones pràctiques

Infància

El nostre compromís amb la infància

Sostenibilitat

El nostre compromís amb la sostenibilitat

Objectius de Desenvolupament Sostenible

El nostre compromís amb els ODS

Pla d'igualtat

La nostra aposta per la igualtat de gènere

Pla de voluntariat

Reforcem i potenciem el voluntariat

Política salarial

La retribució del personal de l’entitat

Homologació de proveïdors

Criteris i formulari per a l’homologació

Grups d'interès

La Fundació Catalana de l’Esplai (Fundesplai) consta inscrita en el Registre de grups d’interès de l’Administració de la Generalitat amb el número d’identificador 90 i en el Registre de grups d’interès del Parlament de Catalunya amb el número 17044.

Normativa aplicable

Totes les lleis i decrets de referència que emmarquen els nostres projectes, serveis i accions

SEGUEIX-NOS!

Subscriu-te i rebràs regularment notícies, recursos educatius i continguts relacionats amb els nostres projectes i serveis de Fundesplai!

  • Hidden
  • Aquest camp només és per validació i no s'ha de modificar.

Segueix-nos també a les xarxes socials

Som Fundesplai

Som Fundesplai, una entitat sense ànims de lucre amb la missió d'educar els infants i joves, enfortir les entitats de lleure i el Tercer Sector, millorar el medi ambient i promoure la ciutadania i la inclusió social, amb voluntat transformadora.

Coneix Fundesplai