Compliance

Principis de conducta i pràctiques responsables

El Compliance és un programa de prevenció de riscos penals que inclou, entre altres mesures, els nostres Principis de Conducta i Pràctiques Responsables (PCPR) que es basen en el codi ètic, i en les obligacions legals i les normes que es recullen als estatuts. Aquests principis de conducta i pràctiques responsables afavoreixen la transparència, eficàcia i el bon govern.

El nostre Protocol Compliance està auditat per TODA i NEL·LO el 2022.

logo toda & nel·lo auditors

El comitè de Compliance

El Comitè de Compliance és un òrgan col·legiat de caràcter intern i permanent que té la funció de supervisar el funcionament i el compliment dels Principis de Conducta i Pràctiques Responsables per al compliment normatiu (PCPR) i, a l’efecte, exerceix poders autònoms d’iniciativa i control. Informarà al Patronat de Fundesplai sobre les mesures adoptades per promoure el coneixement i per assegurar el compliment del PCPR, al menys anualment i sempre que ho consideri necessari o sigui requerit per a això. 

Sempre que la legislació aplicable ho permeti, el Comitè de Compliance tindrà accés a la informació, documents i oficines dels col·laboradors/es de Fundesplai. Tots els col·laboradors/es han de prestar-li la col·laboració que els sigui requerida per a l’adequat exercici de les seves funcions. Així mateix, comptarà amb els mitjans material i humans necessaris per el desenvolupament de les seves funcions.

SEGUEIX-NOS!

Subscriu-te i rebràs regularment notícies, recursos educatius i continguts relacionats amb els nostres projectes i serveis de Fundesplai!

  • Hidden
  • Aquest camp només és per validació i no s'ha de modificar.

Segueix-nos també a les xarxes socials

Som Fundesplai

Som Fundesplai, una entitat sense ànims de lucre amb la missió d'educar els infants i joves, enfortir les entitats de lleure i el Tercer Sector, millorar el medi ambient i promoure la ciutadania i la inclusió social, amb voluntat transformadora.

Coneix Fundesplai