Compliance

Principis de conducta i pràctiques responsables

El Compliance és un programa de prevenció de riscos penals que inclou, entre altres mesures, els nostres Principis de Conducta i Pràctiques Responsables (PCPR) que es basen en el codi ètic, i en les obligacions legals i les normes que es recullen als estatuts. Aquests principis de conducta i pràctiques responsables afavoreixen la transparència, eficàcia i el bon govern.

El nostre Protocol Compliance està auditat per TODA i NEL·LO el 2022.

logo toda & nel·lo auditors

El comitè de Compliance

El Comitè de Compliance és un òrgan col·legiat de caràcter intern i permanent que té la funció de supervisar el funcionament i el compliment dels Principis de Conducta i Pràctiques Responsables per al compliment normatiu (PCPR) i, a l’efecte, exerceix poders autònoms d’iniciativa i control. Informarà al Patronat de Fundesplai sobre les mesures adoptades per promoure el coneixement i per assegurar el compliment del PCPR, al menys anualment i sempre que ho consideri necessari o sigui requerit per a això.  Sempre que la legislació aplicable ho permeti, el Comitè de Compliance tindrà accés a la informació, documents i oficines dels col·laboradors/es de Fundesplai. Tots els col·laboradors/es han de prestar-li la col·laboració que els sigui requerida per a l’adequat exercici de les seves funcions. Així mateix, comptarà amb els mitjans material i humans necessaris per el desenvolupament de les seves funcions.

Fes una consulta al canal de compliance

El Canal de Compliance és una eina per comunicar, per part dels treballadors/es, voluntaris/es i col·laboradors/es de Fundesplai, conductes que puguin implicar alguna irregularitat o algun acte contrari a la legalitat o a les normes d’actuació d’aquest PCPR. La identitat de la persona que comuniqui una actuació anòmala a través del Canal de Compliance tindrà la consideració d’informació confidencial.

La teva consulta

Dades de contacte

El comitè de Compliance de Fundesplai garanteix la confidencialitat de totes les consultes. Necessitem les teves dades de contacte per donar-te resposta.

Nom(Obligatori)
Política privacitat

SEGUEIX-NOS!

Subscriu-te i rebràs regularment l'actualitat Fundesplai, recursos educatius, i continguts relacionats amb els nostres projectes i serveis.
Subscriu-te per a l'educació, la convivència i la sostenibilitat!

Segueix-nos també a les xarxes socials

Som Fundesplai

Som Fundesplai, una entitat sense ànims de lucre amb la missió d'educar els infants i joves, enfortir les entitats de lleure i el Tercer Sector, millorar el medi ambient i promoure la ciutadania i la inclusió social, amb voluntat transformadora.

Coneix Fundesplai