Teixint

Els projectes GAL·LA i TENS MOLT A DIR, de gestors culturals als centres penitenciaris neixen amb la intenció de potenciar la cultura participativa dels interns dins l’entorn penitenciari des dels drets i deures, amb un compromís més ferm en tot allò que els envolta i amb uns canals adequats a la seva realitat quotidiana. Estimulant el protagonisme, sent actius i sentint com a propi l’espai i les activitats de lleure que s’hi realitzen; pretén ser una aproximació a la societat actual, un entrenament per aprendre’s a moure en societat.

Un projecte als centres penitenciaris amb l’objectiu de crear un “Grup de Gestió Cultural” com a grup motor de les activitats d’oci i de lleure TEIXINT  accions formatives i el treball de les competències personals i socials.

Fitxa resum: Gestors Culturals / Gestores culturales (castellano)

Som Fundesplai

Som Fundesplai, una entitat sense ànims de lucre amb la missió d'educar els infants i joves, enfortir les entitats de lleure i el Tercer Sector, millorar el medi ambient i promoure la ciutadania i la inclusió social, amb voluntat transformadora.

Coneix Fundesplai