Encoratja't

Objectius i quadre sinòptic

Què pretenem?

Educar les noies i els nois, des de la seva participació activa, per construir una societat lliure de discriminacions i de qualsevol forma de violència. Avançar cap una igualtat d’oportunitats real entre totes les persones, indiferentment del gènere.

  • Fomentar entorns de confiança i una convivència basada en els valors de l’amistat i el respecte a la diversitat, a les identitats i orientacions sexuals. A partir del model dialògic de convivència.
  • Promoure la cultura de violència zero per garantir la prevenció i la detecció de conductes sexistes i homòfobes i qualsevol mena d’assetjament.
  • Integrar la perspectiva de gènere en la cultura i les pràctiques de centre.
  • Estimular l’esperit crític i ser agents de transformació social. Organitzar campanyes per denunciar tota forma de violència, en particular l’adreçada a les dones i als col·lectius de LGTBI.

 

 

 

EnCORatja’t posa el focus en dos eixos d’opressió: les desigualtats per raó de gènere i la violència. Per revertir aquest situació ens proposem treballar a partir dels valors que promou la perspectiva de la coeducació i el desenvolupament d’activitats basades en la reflexió i en la capacitat dels infants per transformar el seu entorn.

Som Fundesplai

Som Fundesplai, una entitat sense ànims de lucre amb la missió d'educar els infants i joves, enfortir les entitats de lleure i el Tercer Sector, millorar el medi ambient i promoure la ciutadania i la inclusió social, amb voluntat transformadora.

Coneix Fundesplai