Explorar Catalunya

Una proposta educativa per fomentar l’excursionisme en els centres d’esplai

L’excursionisme ha estat i és una de les activitats bàsiques en els centres d’esplai, un dels trets d’identitat més importants de l’educació en el lleure a Catalunya.

L’accent predominant de la pràctica excursionista als nostres centres d’esplai ha estat la descoberta de l’entorn natural. Per això ha esdevingut una eina bàsica d’educació ambiental en el temps de lleure.

El programa pedagògic Explorar Catalunya desenvolupat al 1995, proposava fer un pas més en aquest sentit i endinsar-se en el treball de valors com la identitat i la diversitat cultural.

Sense voler-nos desviar ni el més mínim d’aquest camí de coneixement i aprenentatge, enguany us fem una nova proposta que parteix de les anteriors però que us presenta nous i suggeridors reptes.
És una proposta que contempla diverses actuacions que es desenvoluparan de forma paral·lela i que es fonamenten en les següents premisses bàsiques:

Fer excursions amb els infants i joves és una oportunitat per educar en els valors humans, eix fonamental del projecte educatiu dels centres d’esplai.

Qualificar el plantejament pedagògic de les excursions contribueix ineludiblement a reforçar i enriquir els projectes educatius de cada centre.

Fer excursions ens possibilita fruir de la cultura i identitat catalanes en un context lúdic, de convivència i tolerància, a través del coneixement directe del territori i del treball de les seves llegendes i tradicions.

És una prioritat potenciar la formació i els recursos dels equips de monitors i monitores en l’àmbit de l’excursionisme.

Som Fundesplai

Som Fundesplai, una entitat sense ànims de lucre amb la missió d'educar els infants i joves, enfortir les entitats de lleure i el Tercer Sector, millorar el medi ambient i promoure la ciutadania i la inclusió social, amb voluntat transformadora.

Coneix Fundesplai