Fundació Catalana de l'Esplai

Fundación Esplai

Fundación Esplai

FE Horizontal Pequeno

 

 

La Fundación Esplai és una entitat sense afany de lucre d'àmbit estatal, amb projecció internacional, en especial a Europa i Íberoamerica, la missió de la qual és educar els infants i joves, enfortir les entitats de lleure i el Tercer Sector, millorar el medi ambient i promoure la ciutadania i la inclusió social, amb voluntat transformadora.

La Fundación neix amb vocació de crear sinergies i contribuir a donar respostes creatives als nous reptes socials i educatius. És un projecte que combina la lògica local i la global, la proximitat a les persones i les necessitats socials i l'enfoc col·lectiu de les estratègies.

L'activitat de la Fundación Esplai s'adreça a les associacions i iniciatives socials, a l'Administració Pública i a la societat en general.

La Fundación Esplai es va constituir el 13 d'octubre de 1999 al Registre de Fundacions de la Subdirecció General de Fundacions i Entitats Tutelada de la Direcció General d'Acció Social, del Menor i de la Família del Ministeri de Treball i Afers Socials, amb el número 08/0329.

La seva missió es concreta en el desenvolupament dels programes i projectes següents:

  • Educació digital: alfabetització, participació i usos útils de les TIC.
  • Accions d'aprenentatge-servei: Conecta Joven.
  • Educació per a la salut i prevenció de drogodependències.
  • Cooperació al desenvolupament.
  • Elaboració de materials de reflexió per al Tercer Sector.
  • Desenvolupament associatiu.
  • Inclusió social.
  • Promoció del lleure educatiu i l'educació en valors a través dels centres d'esplai, a Espanya i al món.

Informació de contacte

Edifici CENTRE ESPLAI
Carrer Riu Anoia 42-54
08820 El Prat de Llobregat

Telèfon general 93 474 74 74
Fax 93 474 74 75
fundacio@fundesplai.org

 

Formulari i mapa de contacte

LogoQualitat2019BNONG Acreditada 2015

L'acció de Fundesplai no seria possible sense la col·laboració de centenars de persones voluntàries i sòcies.
Tu també pots donar suport a la nostra acció:

col·labora!