Els contes viatgers

  • de 8 a 12 anys
  • Aprenentatge i servei, Conte, i Dinàmica de grup
  • Amistat i convivència, Ciutadania compromesa, i Drets de l’Infant
  • Proposta educativa Eureka!

Descripció

Crear contes i històries i que després es puguin explicar a d’altres persones és una activitat ideal per al desenvolupament integral dels infants.

Objectius

– Desenvolupar la capacitat creativa i imaginativa.

– Desenvolupar una actitud positiva vers la participació.

– Estimular el desenvolupament de la llengua catalana

Llegeix el desenvolupament de l'activitat

Proposta d’APS per a infants de 8 a 12 anys

Amb aquestes edats, la nostra proposta vol anar més enllà, i convertir l’ activitat de fer un taller de contes en un Aprenentatge nou i un Servei a la Comunitat.

Taller de contes viatgers en relació als Drets dels Infants

Treballar els contes lligats a la celebració dels drets de la infància mitjançant les noves tecnologies. Al mateix temps que possibilitem espais de relació i intercanvi entre diferents entitats d’esplai amb la construcció de contes compartits.

Aquest contes s’elaboraran entre dues o més entitats fent servir les noves tecnologies com a mitjà vehicular. Volem anar una mica més enllà amb una activitat que s’estructura a través de la metodologia d’aprenentatge servei (APS).

Es tracta d’engegar una campanya de concienciació i de compromís per part dels ciutadans i ciutadanes pel respecte dels drets i deures dels infants. Incidir en les polítiques socials mitjançant l’acció col·lectiva dels grups de nois i noies.

Preparació del projecte

A partir de les possibilitats que pensem té el grup, caldria concretar un tipus de servei necessari, interessant, accessible i alhora oportú per al grup de nois i noies.
Plantejar-nos, doncs:
• quines necessitats socials reals o “causes” motivarien els nois i noies,
• quins serveis podrien dur a terme, relacionats amb aquestes necessitats, i
• quines entitats i/o persones de l’entorn, compromeses amb aquestes causes, podríem col·laborar amb nosaltres per ajudar-nos a realitzar el servei.

 

• La lectura d’un conte o el visionament d’un e-book poden ser un element d’entrada motivacional per presentar el projecte al grup.
• A l’hora de plantejar-nos el material que necessitem podem ser creatius… Buscar programes fàcils d’utilitzar i molt visuals, incorporar elements sonors… Podem transformar aquest recurs en una eina educativa que ens permeti tirar endavant el projecte amb èxit.
• Fora interessant acordar amb les entitats i/o persones col·laboradores la lectura final per part del grup de nois i noies a d’altres nens dels esplais, o a una escola, o a l’hora del conte de la biblioteca del barri, o amb una convocatòria oberta a la gent del barri.

Fomentar l’intercanvi d’experiències entre els diferents grups de nois i noies de les diferents entitats que hagin decidit endegar el projecte, pot ser una manera interessant de que els nois i noies puguin compartir el que estan fent i trobar recursos d’altres en la mateixa situació.

 

Pots consultar el pdf de l’activitat al material adjunt.

Aquesta activitat forma part de la proposta educativa Eureka!

Material addicional

Edat de 8 a 12 anys
Temàtica Amistat i convivència, Ciutadania compromesa, i Drets de l’Infant
Tipus Aprenentatge i servei, Conte, i Dinàmica de grup
Projecte Proposta educativa Eureka!
Espai Interior
Autoria Fundesplai
Llicència Reconeixement – No Comercial – Compartir Igual (by-nc-sa)

Som Fundesplai

Som Fundesplai, una entitat sense ànims de lucre amb la missió d'educar els infants i joves, enfortir les entitats de lleure i el Tercer Sector, millorar el medi ambient i promoure la ciutadania i la inclusió social, amb voluntat transformadora.

Coneix Fundesplai