Fundació Catalana de l'Esplai

La Fundació al servei dels infants i els joves

La Fundació al servei dels infants i els joves
Des de la Fundació Catalana de l'Esplai mitjançant els projectes i activitats pels infants i els joves, es promouen valors i actituds com solidaritat, el respecte i la tolerància, que ajuden a visibilitzar als nens, les nenes i als joves com a ciutadans de ple dret.

Es plantegen premisses d'una nova ètica global i es treballa per la cohesió social per fer front als possibles efectes d'exclusió i conflictes que poden aparèixer entre els infants i joves, independent de quina sigui la seva situació personal, familiar, cultura, econòmica o social.

Es garanteix l'èxit dels nostres projectes i serveis, adequant les necessitats socioeducatives dels infants i joves a través d'un treball solidari i comunitari, que enriqueix la xarxa social i educativa. Tota aquesta feina es fa tenint en compte la participació i el compromís de tots els professionals implicats.

S'aconsegueix fer partícips els infants i joves del seu propi procés educatiu mitjançant una metodologia participativa, cooperativa i que vetlla pels aprenentatges significatius, afavorint un treball de respecte per la diversitat, l'autonomia i la socialització.

Per fomentar i garantir la visió educativa, de manera coherent i integradora, es parteix de la realitat de l'entorn educatiu, social i cultural dels infants i joves, on s'apliquen un conjunt de principis metodològics que possibiliten la intervenció de la Fundació. La metodologia dels projectes i serveis de la Fundació destinats als infants i joves es fonamenta en:

  • La participació: per tal de facilitar el desenvolupament de les potencialitats i capacitats dels infants i joves.
  • L'acurada planificació, programació, organització i desenvolupament.
  • El caràcter actiu i dinàmic, adaptant-se a la realitat en funció de les necessitats i demandes socials.
  • El caràcter integrador, treballant l'acceptació de les característiques dels infants i joves, les seves necessitats i interessos, sent tot plegat un dels punts de sortida de la acció educativa.
  • L'educació no formal, a més de vivencial i comunitària es caracteritza per ésser critica - reflexiva.
  • Realista i dinamitzada, de forma que es pugui participar en la resolució de problemes, facilitant l'articulació de recursos propis.
  • Activa i participativa, que reforci els estímuls i la motivació dels infants i joves de manera individual i de grup, integrant l'experiència pràctica com a punt de partida per a la reflexió.

Informació de contacte

Edifici CENTRE ESPLAI
Carrer Riu Anoia 42-54
08820 El Prat de Llobregat

Telèfon general 93 474 74 74
Fax 93 474 74 75
fundacio@fundesplai.org

 

Formulari i mapa de contacte

LogoQualitat2019BNONG Acreditada 2015

L'acció de Fundesplai no seria possible sense la col·laboració de centenars de persones voluntàries i sòcies.
Tu també pots donar suport a la nostra acció:

col·labora!