L'oca per aprendre LSC

  • de 7 a 99 anys
  • Joc, Joc cooperatiu, i Joc de taula
  • Amistat i convivència, Diversitat i interculturalitat, i Igualtat d’oportunitats
  • Proposta educativa Mirall

Descripció

Et proposem aprendre vocabulari de la Llengua de Signes Catalana a través del joc de l’oca. Amb aquesta versió es juga amb equips i es treballa de forma cooperativa per aprendre i ensenyar vocabulari.

Objectius

  • Aprendre vocabulari de Llengua de Signes Catalana
  • Treballar en equip
  • Aprendre a buscar recursos de la Llengua de Signes Catalana
  • Incorporar vocabulari amb signes en el dia a dia

Llegeix el desenvolupament de l'activitat

La Llengua de Signes Catalana (LSC) és la que fan servir les persones signants de la comunitat sorda de Catalunya. A part de les persones sordes i signants moltes vegades també s’usa com a sistema de suport alternatiu de la comunicació per a persones amb diversitat funcional.

Si al grup classe o a l’esplai hi ha algun infant sord o que necessita el suport de la LSC per complementar la comprensió, és una bona activitat que permetrà a tots els infants del grup aprendre vocabulari i que, per tant, puguin interactuar de manera més natural amb la resta.

 

Com es pot fer?

Per jugar a aquesta oca cal primer de tot preparar un taulell en el qual cada casella correspongui a algun vocabulari de la LSC, el que més interessi i sigui coherent amb les necessitats del grup. Per exemple:

– La casella 2 vocabulari de fruites vermelles

– La casella 5 vocabulari de vehicles de 4 rodes

– La casella 17 vocabulari dels colors

 

Una vegada estigui el taulell fet, caldrà dividir el grup en 3 equips (o els que siguin necessaris), de tal manera que es jugui de forma cooperativa.

Quan sigui el seu torn, llençaran el dau i cauran a alguna casella on hi haurà determinat algun vocabulari. Cada equip tindrà una estona per fer recerca del vocabulari que els hagi tocat, i posteriorment caldrà que ho ensenyin als altres companys i companyes. És important que sempre hi hagi supervisió de la persona educadora per tal de verificar que els signes que es fan servir són els correctes.

Per tal que l’aprenentatge sigui més eficient, proposem que quan es jugui només es realitzi una tirada per equip per no saturar amb l’excés d’informació que cal buscar i adquirir.

Per altra banda, també és interessant que es vagi repassant diàriament el vocabulari après anteriorment per tal que el puguin anar retenint.

Pots trobar més activitats de sensibilització al projecte de la Proposta Educativa Mirall

Edat de 7 a 99 anys
Temàtica Amistat i convivència, Diversitat i interculturalitat, i Igualtat d’oportunitats
Tipus Joc, Joc cooperatiu, i Joc de taula
Projecte Proposta educativa Mirall
Espai Interior
Autoria Fundesplai
Llicència Reconeixement – No Comercial – Compartir Igual (by-nc-sa)

Som Fundesplai

Som Fundesplai, una entitat sense ànims de lucre amb la missió d'educar els infants i joves, enfortir les entitats de lleure i el Tercer Sector, millorar el medi ambient i promoure la ciutadania i la inclusió social, amb voluntat transformadora.

Coneix Fundesplai