Les veus d'un poble

  • de 12 a 17 anys
  • Aprenentatge i servei i Dinàmica de grup
  • Amistat i convivència i Ciutadania compromesa
  • Proposta educativa Eureka!

Descripció

Proposem la creació d’un curtmetratge per fomentar la llengua, l’expressió oral i el coneixement de l’entorn més proper dels joves.

Objectius

– Fomentar els valors democràtics d’una ciutadania participativa

– Usar l’audiovisual coma eina educativa

– Participar activament de la creació d’un curtmetratge

Llegeix el desenvolupament de l'activitat

INTRODUCCIÓ

Al llarg d’aquest temps, ha quedat palès que una de les inquietuds dels joves és la descoberta del món de la comunicació i els mitjans audiovisuals com ara són els curtmetratges. Educativament aquests projectes constitueixen un aprenentatge instrumental enormement valuós per incrementar la imatge d’èxit entre els joves (en especial els joves en situació de risc), millorar les habilitats comunicatives i la identificació amb la llengua. Alhora, constitueix una eina magnífica per treballar continguts de valors i estimular la participació dels joves.

Ens proposem impulsar aquest mitjà de comunicació com a eina per al foment de la llengua catalana, la millora de l’expressió oral i escrita i la construcció positiva de la imatge personal. Així com l’apropament i coneixement del seu entorn més proper com pots ser el barri, el poble o la ciutat on viuen els joves.

DESENVOLUPAMENT

Educativament aquests projectes constitueixen un aprenentatge instrumental enormement valuós per incrementar la imatge d’èxit entre els joves (en especial els joves en situació de risc), millorar les habilitats comunicatives i la identificació amb la llengua. Alhora, constitueix una eina magnífica per treballar continguts de valors i estimular la participació dels joves.

Participar de tot el procés d’elaboració i execució d’un curtmetratge, ja és per si mateix, un element motivador per a un grup de joves. En tot cas hem de trobar la manera de plantejar al grup, com d’aquesta idea fer un projecte d’APS.

• El visionament d’una pel·lícula, atès el gran interès que suscita el cinema en la població jove, pot ser un element d’entrada motivacional per presentar el projecte al grup de joves. En aquest cas, però, es pot optar per un format poc conegut per a la gran majoria dels jove, el curtmetratge, a fi i efecte d’apropar-los a una tendència que s’està estenent. Al mateix temps, la durada d’un curtmetratge afavorirà el desenvolupament de l’activitat.
• A l’hora de plantejar-nos el material que necessitem podem ser creatius… Molt dels joves diposen de telèfons mòbils amb càmera de vídeo incorporada. Podem transformar aquest recurs en una eina educativa que ens permeti tirar endavant el projecte amb èxit.
• Fora interessant acordar amb les entitats i/o persones col·laboradores el posterior visionament del o dels curtmetratges elaborats pel grup de joves, amb una convocatòria oberta a la gent del barri.
• Fomentar l’intercanvi d’experiències entre els diferents grups de joves de les diferents entitats que hagin decidit endegar el projecte, pot ser una manera interessant de que els joves puguin compartir el que estan fent i trobar recursos d’altres en la mateixa situació.

 

Pots consultar l’activitat en PDF al material adjunt

Aquesta activitat forma part de la proposta educativa Eureka!

Edat de 12 a 17 anys
Temàtica Amistat i convivència i Ciutadania compromesa
Tipus Aprenentatge i servei i Dinàmica de grup
Projecte Proposta educativa Eureka!
Espai
Autoria Fundesplai
Llicència Reconeixement – No Comercial – Compartir Igual (by-nc-sa)

Som Fundesplai

Som Fundesplai, una entitat sense ànims de lucre amb la missió d'educar els infants i joves, enfortir les entitats de lleure i el Tercer Sector, millorar el medi ambient i promoure la ciutadania i la inclusió social, amb voluntat transformadora.

Coneix Fundesplai