La ludoteca dels videojocs

  • de 8 a 12 anys
  • Joc i Videojoc
  • Consum responsable
  • Proposta educativa Eureka!

Descripció

Els videojocs poden ser una eina d’aprenentatge i hem d’aprofitar el seu auge per tal de treballar valors i responsabilitats.

Objectius

– Desxifrar els punts positius dels videojocs

– Prendre consciència de fer un ús responsable dels videojocs

– Crear un espai segur i educatiu de jocs

Llegeix el desenvolupament de l'activitat

INTRODUCCIÓ

Els videojocs són eines d’aprenentatge social i cultural que aporten al jugador competències i habilitats instrumentals i socials. Partim de que el videojoc respon al desig dels infants d’experimentar el plaer de superar una pantalla, superar un rècord o simplement gaudir d’una estona de lleure. Però si a més es comparteix l’experiència amb el grup el plaer serà més intens.

El videojoc, com element lúdic ocupa un paper clau en el desenvolupament i en la formació dels nois i noies. El videojoc, com qualsevol altre joc o joguina, pot fomentar actituds d’acord o contràries a determinats valors. És important que com a monitors i monitores afavorim el foment d’actituds crítiques davant el que transmeten tant els videojocs com altres jocs i joguines. En definitiva fomentar una actitud crítica, d’anàlisi i reflexió, no només davant els jocs i videojocs sinó davant tots els missatges,experiències i situacions que en general envolten als menors.D’altra banda, en els videojocs el menor és el protagonista de l’acció, a diferència potser d’altres mitjans audiovisuals en els quals és només espectador.

L’ACTIVITAT

L’objectiu de construir aquesta ludoteca virtual és aprofitar el nou context de joc dels nostres infants per dotar-lo de contingut i establir un espai d’oci virtual segur.

En primer lloc farem un qüestionari (veure el document adjunt). Aquest exercici individual ens servirà per recollir informació objectiva sobre els costums del grup de nois i noies a l’hora de jugar. Posteriorment la podrem rescatar per fer la reflexió final on podrem analitzar les respostes donades i contrastar-les amb les conclusions a les que hem arribat després de la dinàmica.

Prèviament a la sessió s’ha d’explicar als infants totes les pautes molt detalladament. Des de l’ús que farem de les consoles com la tipologia de jocs, com farem la selecció i les normés de l’espai.

Organització

S’ha d’organitzar un quadre per establir quin tipus de consoles tindrem i la quantitat necessària. No es tracta de disposar una per noi o noia, sinó de trobar l’equilibri i poder compartir el material.

Un cop haguem establit el material del que disposarem, per grups hauran d’escollir un joc adaptat al tipus de consola o PC. Aquest joc ha d’assolir una sèrie de criteris que s’establiran des de l’equip de monitors i monitores. Per poder-los concretar podem fer ús d’algunes guies que existeixen sobre l’oci virtual segur. Aquestes ens pautaran els jocs correctes per edats, contingut, format…

Per fer aquesta selecció, amb el grup de nois i noies més grans, els monitors i monitores també poden posar un criteri de temàtica per poder després reflexionar amb el grup. Per exemple, podem treballar la igualtat de gènere, la violència, esports, …

Quan el grup ha escollit el joc ha d’exposar a la resta de companys i companyes les característiques, reptes i el perquè de la seva elecció. D’aquesta manera els nois i noies hauran d’investigar i raonar la seva elecció.

Podem fer una ampliació de l’activitat fent una dinàmica per comparar el joc virtual amb el joc físic. Així doncs, proposarem al grup que jugui un temps establert amb un videojoc esportiu (futbol, basquet, tenis,hoquei…) A continuació, els proposarem que juguin al mateix joc a l’exterior. Després podem facilitar un espai de reflexió on es pugui debatre ambdues experiències.

 

 

Aquesta activitat forma part de la proposta educativa Eureka!

Edat de 8 a 12 anys
Temàtica Consum responsable
Tipus Joc i Videojoc
Projecte Proposta educativa Eureka!
Espai Interior
Autoria Fundesplai
Llicència Reconeixement – No Comercial – Compartir Igual (by-nc-sa)

Som Fundesplai

Som Fundesplai, una entitat sense ànims de lucre amb la missió d'educar els infants i joves, enfortir les entitats de lleure i el Tercer Sector, millorar el medi ambient i promoure la ciutadania i la inclusió social, amb voluntat transformadora.

Coneix Fundesplai