Descobreix el tresor

 • de 12 a 99 anys
 • Gimcana
 • Amistat i convivència, Diversitat i interculturalitat, i Igualtat d’oportunitats
 • Proposta educativa Mirall

Descripció

Amb aquesta dinàmica es busca que els i les participants creïn un objecte plàstic que simbolitzi el concepte d’igualtat d’oportunitats. Es farà una joc de geocaching que es pot fer digitalment també.

Objectius

 • Reflexionar sobre el concepte d’igualtat d’oportunitats i consensuar-ne una definició.
 • Simbolitzar plàsticament la definició d’igualtat d’oportunitats.
 • Descobrir nous usos de les eines digitals.

Llegeix el desenvolupament de l'activitat

PRESENTACIÓ

El geocaching és un joc d’oci digital l’objectiu del qual és amagar petits objectes o tresors en un indret determinat i publicar les coordenades (longitud i latitud), de la seva localització en una pàgina web perquè altres persones les trobin. Per tal de poder-hi jugar cal un GPS.

ACTIVITATS

Per fer aquesta dinàmica es pot jugar en versió “macro” juntament amb altres escoles o esplais, o bé en format “micro” en un mateix grup classe o d’esplai tot fent 4 o 5 grups depenent del nombre de participants.

El joc que proposarem als joves és que creïn el seu tresor i l’amaguin perquè altres joves dels esplais el trobin. Aquest tresor haurà de representar simbòlicament allò que significa per al grup la Igualtat d’Oportunitats.

El tresor que cal amagar

A l’hora de crear l’objecte que cal amagar es tindran en compte les següents condicions:

 • Ha de tenir una dimensió petita i els materials han de ser resistents a les inclemències del temps. També es pot protegir amb algun tipus de plàstic.
 • Amb l’objecte hi haurà d’haver alguna “llibreta de visites” i un bolígraf per deixar constància de les persones que el troben.

Per crear el tresor es pensarà en la idea d’igualtat d’oportunitats, i de manera conjunta o per grups es faran creacions que reflecteixin a la definició d’igualtat d’oportunitats proposades. Cal donar-li valor perquè projectarà la imatge del grup i el seu pensament.

On s’ha d’amagar el tresor?

Es pot buscar un espai que tingui un significat especial amb l’eix temàtic que s’estigui treballant, o amb alguna entitat que tingui a veure amb allò que volem transmetre. Per exemple, prop d’una entitat que treballa pels drets de les persones amb diversitat funcional, o al parc que té nom d’algú important…

Com amagar el tresor?

Cal tenir en compte que el lloc on s’ha d’amagar ha de ser únicament per a les persones que juguen al geocaching, per tant, caldrà que estigui ben amagat perquè no es perdi en qualsevol moment.

Una vegada estigui el lloc decidit i el tresor amagat caldrà fixar les coordenades en el GPS i guardar-les.

Com registrar-ho?

 • En el cas que en l’organització hi hagi alguna persona que tingui nocions d’informàtica, es pot crear una pàgina web pel joc, de tal manera que s’hagin d’introduir les coordenades perquè tothom les tingui visibles.
 • Una altra manera de fer-ho és manualment, anotant-ho en un full que estigui disponible per cada equip.
 • Creant codis QR que indiquin les coordenades de cerca.

Indiferentment d’on es registrin les coordenades, s’hi afegirà una petita descripció que també pugui donar una petita pista. Cal recordar que els GPS no són exactes i hi pot haver un marge d’error.

Fotografia el tresor

Quan es trobi un tresor:

 1. Cal deixar constància de la data i el grup en la “llibreta de visites”.
 2. Cal fer una foto del tresor (amb el mòbil o una càmera) per després verificar-ho.
 3. La foto es pot penjar al web, posar-la en comú després amb el grup, penjar-la al “drive”…

 

Aquesta activitat ha de servir per potenciar l’esperit crític dels i les joves, posar en comú les seves opinions i respectar les dels altres i conèixer les diferències que hi pot haver.

 

Valoració

Una vegada acabada l’activitat es poden posar en comú els següents aspectes:

– La capacitat per argumentar i defensar les nostres opinions, així com el respecte per les opinions diferents.

– Ser conscients que la igualtat d’oportunitats és un dret que totes les persones tenim i que és una responsabilitat compartida assolir-la.

– L’interès i la capacitat organitzativa per dur a terme l’acció.

– Les ganes de divertir-se, trencar la rutina i fer un altre ús de les tecnologies.

Edat de 12 a 99 anys
Temàtica Amistat i convivència, Diversitat i interculturalitat, i Igualtat d’oportunitats
Tipus Gimcana
Projecte Proposta educativa Mirall
Espai Interior
Autoria Fundesplai
Llicència Reconeixement – No Comercial – Compartir Igual (by-nc-sa)

Som Fundesplai

Som Fundesplai, una entitat sense ànims de lucre amb la missió d'educar els infants i joves, enfortir les entitats de lleure i el Tercer Sector, millorar el medi ambient i promoure la ciutadania i la inclusió social, amb voluntat transformadora.

Coneix Fundesplai