La història del llapis

  • de 8 a 12 anys
  • Activitat artística i Dinàmica de grup
  • Ciutadania compromesa i Consum responsable
  • Proposta educativa Mirall

Descripció

Amb aquesta activitat es pretén posar sobre la taula la problemàtica de les desigualtats entre països rics i pobres. Coneixerem la història del llapis i el seu procés d’elaboració.

Objectius

– Prendre consciència de les desigualtats nord-sud.

– Arribar a una major comprensió dels processos de producció i del sistema d’intercanvi entre els països del nord i del sud.

– Construir i consolidar coneixements que permetin analitzar críticament la societat i el seu procés de desenvolupament.

– Generar actituds d’implicació personal en la recerca d’alternatives més justes.

Llegeix el desenvolupament de l'activitat

PRESENTACIÓ

El segle XXI segueix afrontant un dels problemes més greus de la humanitat, el desequilibri entre els països rics i pobres. Aquest desequilibri té com a conseqüència que milions de persones hagin de viure dia rere dia en situació de marginació i pobresa.

Cal recordar que la situació en què viuen els països considerats subdesenvolupats o del tercer món no té a veure amb factors de caire natural (com terratrèmols, inundacions, etc), sinó que les causes de la pobresa  estan íntimament relacionades amb factors polítics, socials i, sobretot, econòmics…

Com veurem a través d’aquesta activitat, les relacions entre el nord i el sud es caracteritzen per la manca de solidaritat i el fort desequilibri socioeconòmic.

L’activitat consistirà a conèixer la història d’un llapis i el seu procés d’elaboració. A través d’aquesta proposta els nois i noies experimentaran les desigualtats que els materials i l’intercanvi d’aquests suposen en el sistema capitalista actual.

MOTIVACIÓ

La notícia del diari d’aquest mes és força impactant, els nostres reporters han descobert una fàbrica de roba i sabates il·legals en el nostre barri, en la qual els treballadors i les treballadores estan en situacions infrahumanes i sense cap tipus de seguretat i legalitat a nivell laboral. Els nostres amics reporters ens proposen un joc per entendre el perquè de situacions com aquestes: “el joc del llapis”.

ACTIVITATS

El Joc del Llapis

Cada equip haurà d’intentar fabricar el màxim nombre possible de llapis en un temps determinat. L’equip que més en faci serà el guanyador.

Dividirem el grup en participants actius i observadors. Els participants es distribuiran en quatre grups. Encara que no es digui, representaran quatre països. Els dos primers gaudiran dels privilegis del nord i la resta representaran els països del sud.

Dividirem el grup en quatre grups:
El país A
– Representarà un país desenvolupat, com USA o Espanya, entre d’altres.
– Tindrà un gran nombre de materials com a representació de l’estat avançat de les seves tecnologies.
– Contràriament, no tindrà gaires recursos naturals, d’aquí la necessitat de negociar amb d’altres països que sí que en tinguin.
– En representació dels experts i la formació dels països desenvolupats tindran les instruccions per fer el llapis.

El país B
– Representarà un país d’economia emergent, com l’Índia o la Xina, entre d’altres.
– Per aquest motiu tindrà tota la varietat de materials, però en menor quantitat comparada amb els països desenvolupats.
– També tindran les instruccions per fer el llapis, en representació de la formació i els experts que s’estan formant en aquests països.

Els països C i D
– Representaran països en vies de desenvolupament, com podrien ser els països de Sud-amèrica o els d’Àfrica.
– Tindran mancança de tecnologia, d’aquí que els donarem molt poc material.
– En canvi, són rics en recursos naturals que no poden explotar degut a la manca de tecnologies i maquinària.
– D’aquesta mancança s’aprofiten els països desenvolupats per explotar el seu entorn a molt baix preu i sense reinvertir els beneficis en els països pobres.
– Rebran una mostra del llapis i no pas les instruccions per fer-lo per tal de representar la manca d’educació i alfabetització en aquests països.

Es repartirà el material que correspongui segons el seu equip, consulteu el document adjunt.

Caldrà que dissenyeu una plantilla de com es construeix un llapis. Pot ser pla o en volum. Tingueu en compte que la cartolina verda, en aquest cas, representaria la mina del llapis. Adapteu la plantilla en funció de l’edat i la capacitat dels vostres grups. Un cop s’ha lliurat el material als equips, els donem les següents instruccions:

Instruccions per als grups participants

Els quatre equips heu de fabricar el màxim nombre que pugueu de llapis. Tingueu en compte que no s’acceptarà cap llapis que no s’hagi fet seguint la plantilla que tenim com a model.

Només es pot fer servir el material que us hem donat. Ara bé, com que cada equip haureu rebut material i quantitat diferent, podeu negociar intercanvis entre vosaltres. Per fer-ho, cada equip haurà de designar entre els seus membres un delegat responsable per a dur a terme les negociacions.

Els equips A i B haureu de parar de construir llapis durant 1 minut cada 5 minuts. Els equips C i D no parareu durant tot el temps.

Guanyarà l’equip que aconsegueixi fer més llapis en un temps que determinarà l’educador/a.

Instruccions per al grup d’observadors/es

La vostra missió és prendre nota del que diuen i del que fan els equips. És important que us fixeu en com negocien els intercanvis i en el procés d’elaboració del llapis.

No podeu intervenir en el joc, ni de paraula ni amb gestos.

Durant 30 minuts els equips hauran d’acomplir l’objectiu d’aconseguir fer tants llapis com puguin utilitzant els materials que els hem donat. Mentrestant, el grup d’observadors (convé repartir-los entre els grups), haurà de completar la fitxa següent:

Posada en comú

Finalitzat el temps, comptarem quants llapis ha fet cada equip. És important que comptem com a bons únicament els llapis que estan bé. És bastant probable que els guanyadors estiguin a l’equip A o B, països desenvolupats o d’economia emergent. Analitzarem també com s’han sentit els equips perdedors i quines creuen que són les causes del seu fracàs. També els equips guanyadors explicaran per què creuen que han guanyat. Tot seguit el grup d’observadors/es farà un resum de les notes que ha pres durant el joc i donarà el seu punt de vista.

Per acabar esbrinarem quin país podria ser cada equip, un cop desvetllat podem començar el debat i la reflexió sobre el model econòmic actual i com aquest afavoreix a pocs i deixa en situació de pobresa a la gran majoria. Farem propostes per tal de trobar models alternatius i podem explicar experiències de comerç just on totes les parts reben la seva corresponent i justa remuneració.

Edat de 8 a 12 anys
Temàtica Ciutadania compromesa i Consum responsable
Tipus Activitat artística i Dinàmica de grup
Projecte Proposta educativa Mirall
Espai Interior
Autoria Fundesplai
Llicència Reconeixement – No Comercial – Compartir Igual (by-nc-sa)

Som Fundesplai

Som Fundesplai, una entitat sense ànims de lucre amb la missió d'educar els infants i joves, enfortir les entitats de lleure i el Tercer Sector, millorar el medi ambient i promoure la ciutadania i la inclusió social, amb voluntat transformadora.

Coneix Fundesplai