Gimcana del reciclatge

  • de 3 a 17 anys
  • Gimcana
  • Consum responsable, Reciclatge i residus, i Sostenibilitat
  • Proposta educativa B612

Descripció

Et proposem de fer la Gimcana del reciclatge, per poder treballar la importància del reciclatge en el nostre dia a dia i de la reutilització dels residus que generem. Tot està a les nostres mans!

Objectius

  • Conèixer el destí més sostenible dels residus que habitualment generen.
  • Conscienciar als infants i joves de la importància de reduir, reutilitzar i reciclar per evitar generar el màxim de residus.
  • Conscienciar als infants i joves de la importància de reduir, reutilitzar i reciclar per evitar generar el màxim de residus.
  • Adonar-se de les conseqüències que l’acumulació de residus pot tenir per al medi ambient i per a la salut de les persones.
  • Reflexionar entorn accions concretes i senzilles que podem fer per incidir en aquesta problemàtica ambiental.

Llegeix el desenvolupament de l'activitat

PRESENTACIÓ

Separar bé els residus a casa nostra és afavorir el seu reciclatge i/o tractament adequat, és reintroduir al cicle de producció i consum productes i materials que han estat fets servir, no necessitem i ens en volem desfer. Per tant, podem afirmar que el residu no es llença, s’aprofita i/o es tracta adequadament.

A Catalunya, 1 de cada 3 quilos de residus que generem es reciclen i, a més, cada vegada generem menys residu. I abans de llençar res, estiguem ben segurs que no li podem donar un nou ús.

Cada un de nosaltres tenim la responsabilitat de dipositar el residu correctament i millorar dia a dia fent-ne menys. És molt important que en el moment de comprar tinguem en compte reduir la quantitat de residus que s’haurà de llençar.

OBJECTIUS EDUCATIUS

– Conèixer el destí més sostenible dels residus que habitualment generem.
– Conscienciar als infants i joves de la importància de reduir, reutilitzar i reciclar per evitar generar el màxim de residus.
– Adonar-se de les conseqüències que l’acumulació de residus pot tenir per al medi ambient i per la salut de les persones.
– Reflexionar sobre accions concretes i senzilles que podem fer per incidir en aquesta problemàtica ambiental.

ACTIVITATS

Us proposem fer la Gimcana del reciclatge (aquesta no ha de fer-se en un únic dissabte, podem fer-la durant diverses sessions) per treballar el reciclatge i la reutilització. Us fem una proposta de diverses proves:

Primera prova: Amb el paper d’alumini que porten pels berenars/esmorzars de l’esplai, el recollim setmanes abans, i amb aquest fem figures. Aprofitant aquesta prova podem parlar de la contaminació i del mal que fa al planeta l’ús d’aquest.

Segona prova: No llencis els papers a terra!!, sortim a un espai verd, parc… proper a l’esplai i fem neteja de tot allò que ens trobem que no han llençat a les papereres. Aquesta acció servirà per conscienciar als infants de la importància de llençar les coses a la paperera i fer actes cívics.

Tercera prova: Activitat per buscar altres usos als residus que hem generat. Crearem un personatge a través d’envasos destinats al reciclatge. Caldrà la destresa i imaginació del grup per tal de poder crear un personatge ben divertit.

Quarta prova: Fem una joguina o joc amb material reciclat. Activitat per buscar utilitats als residus generats. Crearem diferents jocs de taula en gran format utilitzant el material reciclable. Joc de l’oca, trencaclosques, etc.

Cinquena prova: Visionar aquest vídeo “Els escombriaires al món del reciclatge”. Al vídeo es pot observar una simulació d’un dia sencer de treball dels escombriaires, en el qual recullen tots els residus classificats en diferents contenidors i els destinen a la deixalleria. És un bon recurs per conscienciar als nens/es que cal classificar a casa per posteriorment abocar als diferents contenidors segons del residu que es tracti, ja que és un aspecte molt important a tenir en compte en la nostra societat.

Prova final: Amb aquesta activitat pretenem conèixer els diferents tipus de residus i els contenidors apropiats per a llençar-lo.

Abans aprendrem la filosofia de les tres R que pretén reduir el nombre de deixalles que generem deixant de consumir alguns envasos, buscant un nou ús per als envasos que utilitzem i reciclant de forma acurada els residus que llencem.

Durant les diverses proves que vagin realitzant, se’ls donaran diferents materials reciclats (podeu demanar prèviament que portin material reciclat de casa per implicar a les famílies). Amb tot el material que han aconseguit un cop superades les diverses proves, hauran de participar en la gran prova final, on guanyarà l’equip que millor llenci els residus en el contenidor adient, hauran d’encertar on va cada envàs. Així els nens i nenes s’iniciaran al reciclatge i fer un bon ús dels residus deixant-ho al contenidor adequat.

EIX ARTÍSTIC

Amb els elements creats a les diverses proves, podem fer una petita exposició i convidar a la resta de grups, famílies, etc., per donar a conèixer la feina feta i conscienciar-los envers la importància del reciclatge i la reutilització dels materials.

RECURSOS

– Guia Hàbitat. Guia d’activitats per a l’educació ambiental. http://escolesxesc.cat/guia-habitat/
– Envàs, on vas?: https://www.residuonvas.cat/ca
– El joc del reciclatge: https://interactius.ara.cat/generalitat/test-reciclatge
– Xarxa d’escoles per a la sostenibilitat de Catalunya: http://escolesxesc.cat/
– Let’s clean up Europe: cada any se celebra una acció comuna a tot Europa per conscienciar sobre la quantitat de residus que llencem de forma incontrolada a la natura i promoure la recollida d’aquests residus abocats il·legalment als boscos, platges, marges de rius, etc. https://residus.gencat.cat/ca/ambits_dactuacio/prevencio/setmana_europea/lets_clean_up_europe/

CONNEXIONS AMB ALTRES ACTIVITATS:

Investiguem els residus que generem
Envàs on vas?
Eureka!
Creació d’embolcalls reutilitzables
Bola d’alumini

 

Valoració

– Motivació i interès mostrat vers l’activitat.
– Grau d’implicació en l’organització de l’activitat proposada a l’eix artístic.
– Canvis personals i/o col·lectius realitzats.

Edat de 3 a 17 anys
Temàtica Consum responsable, Reciclatge i residus, i Sostenibilitat
Tipus Gimcana
Projecte Proposta educativa B612
Espai Exterior
Autoria Fundesplai
Llicència Reconeixement – No Comercial – Compartir Igual (by-nc-sa)

Som Fundesplai

Som Fundesplai, una entitat sense ànims de lucre amb la missió d'educar els infants i joves, enfortir les entitats de lleure i el Tercer Sector, millorar el medi ambient i promoure la ciutadania i la inclusió social, amb voluntat transformadora.

Coneix Fundesplai