El joc de la compra

  • de 3 a 10 anys
  • Dinàmica de grup, Joc, i Joc de simulació
  • Alimentació, Consum responsable, i Sostenibilitat
  • Proposta educativa B612

Descripció

Amb aquesta activitat es vol treballar la gestió correcta d’alguns residus que es generen diàriament vinculats als nostres hàbits de compra, així com introduir criteris de sostenibilitat vinculats a l’origen i l’elaboració dels aliments.

Objectius

  • Conèixer els diferents tipus d’embalatges i les implicacions ambientals relacionades amb el seu ús.
  • Donar a conèixer els conceptes de producció ecològica i de proximitat.
  • Prendre consciència de les implicacions i connexions que tenen els nostres actes quotidians.

Llegeix el desenvolupament de l'activitat

PRESENTACIÓ

Amb aquesta activitat es vol treballar la gestió correcta d’alguns residus que es generen diàriament vinculats als nostres hàbits de compra, així com introduir criteris de sostenibilitat vinculats a l’origen i l’elaboració dels aliments que comprem per reflexionar entorn la producció ecològica i de proximitat.

Els infants o joves tenen el repte de preparar un menú complet i mínimament equilibrat amb els productes dels quals disposen. Realitzarem un joc per confeccionar el menú reflexionant sobre els criteris que utilitzem a l’hora d’escollir-los.

ACTIVITAT

Introducció

Els participants es convertiran en els cuiners del menú d’avui, i per tant seran els encarregats d’anar a comprar els ingredients necessaris per confeccionar-lo.

Comencem tot preguntant als nois i noies si ells van a comprar tot sols, i en què es fixen a l’hora de comprar (coneixement de la marca, preu, tipologia d’envàs, publicitat, …). Comentem que avui ens fixarem en altres aspectes que no són la marca del producte, com per exemple, la seva procedència de producció i els residus que es generen en la compra i el seu ús. S’explicitarà i es posarà en comú els coneixements que tenen sobre el món de les deixalles i el seu reciclatge.

Anem a comprar a la botiga

Presentem l’escenari d’una botiga de poble (convé que sigui de grans dimensions perquè tot el grup el pugui veure bé alhora) amb un cert ventall de productes presentats amb diferents envasos i diferents procedències.

Per grups hauran de fer la llista per comprar els ingredients necessaris per elaborar el menú, utilitzant els productes que hi ha disponibles a l’escenari, tot posant en pràctica la informació que tenen sobre els materials que formen part dels diferents productes, i també l’origen de cadascun d’ells (recomanem però, com a metodologia, que a l’inici de l’activitat no introduïm gaire el tema envasos i procedència; deixem que els nois i noies vagin traient el tema per si sols a l’hora d’escollir en quin format compren cada producte. A l’espai de cloenda ja tindrem ocasió de posar-ho en comú i introduir criteris).

De cada ingredient hauran d’escollir doncs el format en què el compraran (les pomes a granel o en safata de porexpan i plàstic?, …).

Quan ja tenen la llista de la compra, donarem a cada grup les targetes corresponents als ingredients escollits. A continuació els explicarem que al dors d’aquestes hi trobaran l’impacte corresponent de cadascun (referit bàsicament al tipus d’envàs que utilitza i a la proximitat de l’ingredient en si).

Demanem a cada grup que faci la suma de l’impacte total del seu menú.

La cloenda

A continuació, posem en comú els resultats obtinguts i reflexionem en grup sobre l’impacte de cada ingredient. Expliquem que fa referència bàsicament a l’envàs, i intentem entre tots enumerar altres criteris de sostenibilitat que podríem/hauríem de tenir en compte a l’hora d’anar a comprar (producció ecològica i socialment justa, poc transport, baix consum d’energia en el seu manteniment, poc embalatge, poca producció de residus i reciclabilitat d’aquests …).

EIX ARTÍSTIC: ENS FEM PUBLICISTES!

Com a possible cloenda artística d’aquesta activitat recomanem proposar als alumnes que dissenyin un espot publicitari (cal pensar abans quin és el llenguatge i els tics propis del món publicitari…) relacionat amb els aspectes i criteris que han estat treballant durant l’activitat.

Per acabar, cada grup el representarà (en forma teatral) a la resta de companys, perquè aquests el gaudeixin i l’analitzem entre tots.

MÉS RECURSOS

– Departament de Medi Ambient: https://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/

 

Valoració

La valoració final de les diferents activitats proposades en aquesta fitxa ens hauria de permetre profunditzar en els següents aspectes:

– Coneixements previs sobre els conceptes treballats en aquesta activitat.

– Responsabilitat i grau de maduresa del grup.

– Aportacions de cada participant a les reflexions de grup.

Edat de 3 a 10 anys
Temàtica Alimentació, Consum responsable, i Sostenibilitat
Tipus Dinàmica de grup, Joc, i Joc de simulació
Projecte Proposta educativa B612
Espai
Autoria Fundesplai
Llicència Reconeixement – No Comercial – Compartir Igual (by-nc-sa)

Som Fundesplai

Som Fundesplai, una entitat sense ànims de lucre amb la missió d'educar els infants i joves, enfortir les entitats de lleure i el Tercer Sector, millorar el medi ambient i promoure la ciutadania i la inclusió social, amb voluntat transformadora.

Coneix Fundesplai