Diversit-ART

 • de 10 a 16 anys
 • Activitat artística i Dinàmica de grup
 • Creativitat, art i ciència, Diversitat i interculturalitat, Migracions i refugi, i Pau i solidaritat
 • Proposta educativa nuSOS

Descripció

Activitat d’expressió per promoure el debat entorn el concepte de diversitat cultural i fomentar la cooperació entre el grup. Aprendrem a apreciar les diferències com a valor que ens enriqueix.

Objectius

 • Reflexionar col·lectivament sobre el concepte de diversitat cultural.
 • Fomentar la cooperació i l’ajuda mútua.
 • Apreciar les diferències com a valor que ens enriqueix.

Llegeix el desenvolupament de l'activitat

Dinàmica d’escalfament: Tothom hi té cabuda

Organitzem 5 petits grups i repartim una corda unida pels extrems a cadascun. A cada grup se li assigna un continent i se li demana que el representi amb la corda a terra. Deixem un temps per a què cada grup observi el treball dels altres. Tot seguit cada grup se situa dins del seu continent i se’ls explica que quan escoltin una música hauran de sortir del seu espai i ballar al voltant de tots els continents. Quan la música pari hauran de buscar el continent que tinguin més a prop. Cap participant pot quedar fora d’algun dels continents i tampoc no es pot trepitjar la corda.

Mica en mica la dinàmica s’anirà complicant, ja que farem desaparèixer successivament tots els continents fins que només en quedi un. Caldrà que totes les persones participants inventin la forma de caber en el mateix continent.

Debat i preguntes clau

Després del joc propiciarem un espai de debat a partir d’algunes preguntes:

 • Com ens hem sentit quan havíem de deixar el nostre continent i buscar-ne un de nou?
 • Algun company o companya s’ha quedat enrere?
 • Com l’hem ajudat?
 • Quina sensació ens ha produït aconseguir que tot el grup pogués ficar-se dins del mateix espai?
 • En algun moment hem pensat que si algú no hi cabia era millor que es quedés fora?

Del joc a la realitat

 • Mirem de traslladar aquest joc a la realitat.
 • Com acollim, com incloem als companys i les companyes que arriben de nou al nostre grup (“espai”)?
 • Mostrem predisposició per acollir les persones que procedeixen d’altres llocs?
 • Què ens aporta conviure amb persones que procedeixen d’altres països?
 • Com valorem aquesta diversitat?

Tinguem present que la diversitat cultural ens aporta un munt de valors enriquidors: nous punts de vista, altres estils de vida, ens ajuda a ser persones més crítiques i alhora més obertes i respectuoses.

Ho sabies? La UNESCO va declarar la diversitat cultural Patrimoni Comú de la Humanitat en la seva declaració universal el 2 de novembre de 2001 i la valorava així: “La cultura pren formes diverses a través del temps i de l’espai. Aquesta diversitat es manifesta en l’originalitat i la pluralitat de les identitats que caracteritzen els grups i les societats que componen la humanitat. Font d’intercanvis, d’innovació i de creativitat, la diversitat cultural és tan necessària per al gènere humà com la diversitat biològica per als organismes vius. En aquest sentit, constitueix el patrimoni comú de la humanitat i ha de ser reconeguda i consolidada en benefici de les generacions presents i futures. ”

Dibuixem la diversitat cultural

Repartim a cada grup material de pintures i un tros de paper d’embalar gran (mínim 1 metre). Cada grup haurà de fer un dibuix que simbolitzi la riquesa que ens aporta la diversitat cultural. Per fer-ho, cada participant iniciarà el dibuix i el company o companya el continuarà. Es tracta de fer una obra espontània de forma cooperativa.

Actuem! Expo diversit-ART

Emmarquem els dibuixos o la part gràfica que ens sembli més rellevant i muntem una exposició per sensibilitzar i difondre els valors de la diversitat cultural. A sota de cada obra anotem les opinions i els pensaments que han expressat les noies i els nois.

Convidem altres grups de l’esplai o l’escola i també a les famílies a visitar l’exposició.

Preveiem una obra “en blanc”, perquè les persones que visitin l’exposició puguin participar dibuixant o deixant la seva pròpia reflexió.

 

Aquesta activitat està inspirada en algunes de les dinàmiques que trobareu a Diversiando de ONGD Solidaridad Don Bosco

Edat de 10 a 16 anys
Temàtica Creativitat, art i ciència, Diversitat i interculturalitat, Migracions i refugi, i Pau i solidaritat
Tipus Activitat artística i Dinàmica de grup
Projecte Proposta educativa nuSOS
Espai Interior
Autoria Fundesplai
Llicència Reconeixement – No Comercial – Compartir Igual (by-nc-sa)

Som Fundesplai

Som Fundesplai, una entitat sense ànims de lucre amb la missió d'educar els infants i joves, enfortir les entitats de lleure i el Tercer Sector, millorar el medi ambient i promoure la ciutadania i la inclusió social, amb voluntat transformadora.

Coneix Fundesplai