Viure i somriure

Què és?

Viure i somriure, una proposta educativa de Fundesplai per a la promoció de la salut en el lleure, és una reedició, revisada i actualitzada del programa pedagògic, Viure per dins i per fora, un programa per a la salut i la vitalitat editat l’any 1994. Viure i somriure constitueix una intervenció educativa de la Federació Catalana de l’Esplai en el lleure dels infants i joves, al voltant de la salut.

Objectius de la proposta

Tot i la importància dels hàbits saludables i les habilitats per a la vida en el nostre concepte d’educació per a la salut, són els valors humans els que orienten la direcció a prendre. Per posar un exemple, es poden tenir hàbits saludables ben adquirits i alhora ser xenòfob o insolidari. I també es poden utilitzar habilitats com l’empatia per fer demagògia o manipular els altres. Els valors humans són el far que dona sentit ètic a la proposta educativa al voltant de la salut. El nostre plantejament s’orienta, doncs, al voltant dels quatre grans valors que formen part de l’ideari de la Fundació Catalana de l’Esplai i els interpreta en clau de salut:

Utopia

Que els infants i els joves desenvolupin un concepte més obert i flexible de salut, entenent aquesta com un valor universal, com una manera de viure cada cop més autònoma, més solidària i més joiosa, i com la recerca de l’equilibri entre el món interior i el món exterior.

Iniciativa

Que els infants i els joves prenguin la iniciativa i se sentin responsables actius, autònoms i protagonistes en accions de descoberta d’un mateix i dels altres, de promoció d’estils vida saludables, d’expressió i de creativitat al votant de la salut.

Solidaritat

Que els infants i els joves visquin la salut com a tasca col·lectiva a la qual cadascú ha d’aportar el seu esforç als altres, que puguin establir llaços de cooperació i solidaritat entre ells mateixos, respecte als col·lectius que viuen en pitjors condicions i respecte a persones d’altres generacions.

Felicitat

Que cada infant i jove aprengui a estimar-se ell mateix, a acceptar-se i exigir-se, a estimar els altres, ser feliços i passar-ho bé a partir de l’acceptació de la realitat, de la convivència i d’experiències vitals senzilles i intenses.

Educació per a la salut

Entenem l’educació per a la salut com un procés de formació, de responsabilització de l’individu a fi que adquireixi els coneixements, les actituds i els hàbits bàsics per a la defensa i la promoció de la salut individual i col·lectiva. És a dir, és un intent de responsabilitzar l’infant i de preparar-lo perquè, de mica en mica, adopti un estil de vida com més sana millor i unes conductes positives de salut. (1984. Orientacions i programes. Educació per a la salut a l’escola, editat per la Generalitat)

Som Fundesplai

Som Fundesplai, una entitat sense ànims de lucre amb la missió d'educar els infants i joves, enfortir les entitats de lleure i el Tercer Sector, millorar el medi ambient i promoure la ciutadania i la inclusió social, amb voluntat transformadora.

Coneix Fundesplai