Fundació Catalana de l'Esplai

El nostre equip

El nostre equip

Una de les qüestions bàsiques per a l'assoliment dels objectius de qualsevol entitat i per a la bona salut d'una organització, és la composició i el funcionament dels seus órgans de govern i de gestió. Tant el Patronat com el Consell Assessor estan format per persones que representen els diversos projectes i accents de l'organització. L'enllaç entre els òrgans de govern i l'equip tècnic es el Consell Directiu de Fundesplai.

El Patronat

El Patronat de la Fundació és l'òrgan de govern de l'entitat. Previst en la llei, pren les decisions sobre l'orientació, plans d'actuació, pressupostos i nomenaments dels càrrecs de la Fundació. La seva missió és vetllar per l'acompliment de la missió de la Fundació i fer el seguiment de les seves actuacions.

El Consell Assessor

Des de la constitució de la Fundació, l'any 1996, el Patronat es va dotar d'un òrgan de caràcter consultiu, amb la funció expressa de ser un pont entre la societat i la Fundació. Les persones que formen part del Consell Assessor, opinen, valoren i assessoren sobre els projectes que impulsa la Fundació, traslladen qüestions i reptes de la nostra societat i proposen possibles actuacions a desenvolupar per part de la Fundació.

El Comitè de Coordinació

Aquest és l'òrgan de coordinació de les accions que s'impulsen des de la Fundació i les diverses entitats vinculades. S'hi fa el seguiment dels plans d'actuació, els projectes i els programes, així com dels pressupostos, la gestió quotidiana o el desenvolupament de les persones dels equips de treball. Es reuneix mensualment.

Alguns membres del Comitè de Coordinació conformen el Comitè Executiu, que es troba quinzenalment per fer un seguiment més proper de la gestió quotidiana.

L'equip tècnic

L'equip de Fundesplai està format per persones remunerades i voluntàries que impulsen amb il·lusió i professionalitat projectes educatius, socials, formatius, d'educació ambiental o vinculats al Tercer Sector. La xifra de persones vinculades als nostres programes fluctua però se situa entorn dels 1.000 voluntaris i 3.000 treballadors.

Organigrama

La nostra és una organització complexa per la diversitat de programes i projectes que impulsem així com pel volum de persones i entitats implicades. L'òrgan de govern és el Patronat, que es dota de diferents comissions de treball (de Bon Govern, de Polítiques, econòmica, etc.). A nivell tècnic, és el Comitè de Coordinació l'espai on es coordinen les accions de tota l'organització.

Consulteu l'organigrama d'òrgans de govern.

Consulteu l'organigrama d'estructura tècnica, programes i serveis generals.

Informació de contacte

Edifici CENTRE ESPLAI
Carrer Riu Anoia 42-54
08820 El Prat de Llobregat

Telèfon general 93 474 74 74
Fax 93 474 74 75
fundacio@fundesplai.org

 

Formulari i mapa de contacte

LogoQualitat2019BNONG Acreditada 2015

L'acció de Fundesplai no seria possible sense la col·laboració de centenars de persones voluntàries i sòcies.
Tu també pots donar suport a la nostra acció:

col·labora!