Som Fundesplai

Som una entitat sense afany de lucre amb un equip de persones compromeses i il·lusionades per fer un món millor. Amb aquesta finalitat, eduquem per la convivència i la sostenibilitat des de fa més de 50 anys, en una gran diversitat d’àmbits socials i territorials. Tal com indica la nostra missió, volem transformar la societat a través de la nostra acció en l’àmbit educatiu, social i mediambiental.

La nostra missió

Educar els infants i joves, enfortir les entitats de lleure i el Tercer Sector, millorar el medi ambient i promoure la ciutadania i la inclusió social, amb voluntat transformadora.

Visió

Volem ser una organització reconeguda i sostenible, que combina la lògica local i global en la seva actuació amb la presència territorial; caracteritzada per la qualitat i la innovació i per establir aliances estratègiques, especialment amb els ajuntaments i el món local en general.

Els nostres valors

Hi ha 9 valors fonamentals que són els pilars de l’entitat, que fan de base ètica i vertebren tots els nostres projectes i accions. Es tracta de valors humans (Utopia, Solidaritat, Iniciativa, Felicitat, que orienten la nostra missió i objectius) i valors de l’organització (Independència, Transparència, Pluralisme, Sostenibilitat, Coherència, que marquen els trets identitaris de l’entitat i com treballem).

UTOPIA SOLIDARITAT INICIATIVA FELICITAT INDEPENDÈNCIA TRANSPARÈNCIA PLURALISME SOSTENIBILITAT COHERÈNCIA

Omple la pinya de Fundesplai fent clic als nostres valors

Utopia

Avancem cap a un món més just, basat en la pau, democràcia i fraternitat

Solidaritat

Optem per una cultura basada en el respecte a la dignitat, als drets humans i a la diversitat

Iniciativa

Fomentar la participació, l'autonomia i l'esforç individual i col·lectiu

Felicitat

Cerquem la formació de persones que aspirin a una vida feliç

Indepèndencia

Treballem sense subordinació econòmica, política ni institucional

Transparència

Treballem amb claredat en els objectius i en la gestió de recursos

Pluralisme

Volem l'aportació de la pluralitat, diversitat i participació, tant interna com externa

Sostenibilitat

Actuem aplicant criteris d'eficiència en la gestió, amb el mínim impacte ambiental

Coherència

Que la nostra activitat i funcionament sigui reflex dels valors

Independència

Treballem sense subordinació econòmica, política ni institucional

Transparència

Treballem amb claredat en els objectius i en la gestió de recursos

Pluralisme

Volem l’aportació de la pluralitat, diversitat i participació, tant interna com externa

Sostenibilitat

Actuem aplicant criteris d’eficiència en la gestió, amb el mínim impacte ambiental

Coherència

Que la nostra activitat i funcionament sigui reflex dels valors

Utopia

Avancem cap a un món més just, basat en la pau, democràcia i fraternitat

Solidaritat

Optem per una cultura basada en el respecte a la dignitat, als drets humans i a la diversitat

Iniciativa

Fomentar la participació, l’autonomia i l’esforç individual i col·lectiu

Felicitat

Cerquem la formació de persones que aspirin a una vida feliç

Què fem

Tots els nostres projectes i accions responen a la nostra missió i tenen voluntat de transformar la societat a partir de l’educació per a la convivència i la sostenibilitat. Tal com defineix el nostre marc estratègic, tenim diverses línies d’actuació i desenvolupem programes específics per a diversos col·lectius i per a totes les franges d’edat, ja que entenem l’educació al llarg i ample de la vida.

Lleure educatiu escolar

Serveis de lleure educatiu en l’àmbit escolar: temps educatiu del migdia, extraescolars, tallers, sortides, casals, colònies,…

Lleure educatiu a les cases de colònies

Cases de colònies, albergs i terrenys d’acampada on fem programes educatius en plena natura i amb equipaments sostenibles.

Educació ambiental i emocional

Educació ambiental i emocional per afavorir les habilitats per a la vida en els infants i joves així com la cura de la natura i la sostenibilitat.

Lleure educatiu als esplais

Lleure educatiu als esplais propis i acompanyament dels esplais de la Federació Catalana de l’Esplai amb suport pedagògic i de gestió.

Programes per a la petita infància

Escoles bressol, espais familiars 0-6, bressols d’estiu, acompanyament a les AFA i formació de professionals de petita infància.

Programes socials i per a joves

Desenvolupem projectes de formació i d’inserció sociolaboral per a persones joves i en situació de vulnerabilitat.

Formació i Recerca

Projectes de recerca, conferències i cursos presencials i online per al canvi social des de la formació i la capacitació de les persones.

Suport al Tercer Sector

Acompanyament de les entitats del Tercer Sector en la gestió amb els nostres serveis jurídics, econòmics, informàtics, laborals…

Programes per la la inclusió i igualtat d'oportunitats

Els nostres projectes, instal·lacions i serveis estan orientats a la inclusió de totes les persones per a la igualtat d’oportunitats real.

Activitats de vacances

Casals, colònies, camps de treball, campaments, bressols d’estiu, vacances en família… lleure educatiu durant les vacances.

Accions i programes per a la sostenibilitat

El nostre ADN incorpora la cura de la natura i la sostenibilitat de manera transversal, des dels programes educatius fins a les instal·lacions.

Recursos i publicacions

Projectes pedagògics, activitats, materials de reflexió, i publicacions relacionades amb l’educació en el lleure i el Tercer Sector.

IMPACTE DELS PROJECTES I SERVEIS

2022
327.214
Participants a les quals arriba la nostra acció
133
Esplais i projectes de lleure
1.049
Entitats Club Suport
1.605
Escoles
42.273
Estades a cases de colònies
8.464
Alumnes del centre de formació
48.464
Participants en programes
educació ambiental
27
Equipaments de natura
807
Participants en programes
acció social i joves
114.660
Participants en
programes escolars

La nostra història

Primers esplais a l’Hospitalet i el Baix Llobregat

A finals del franquisme, per iniciativa de grups de joves, es comencen a organitzar colònies i campaments d’estiu i es constitueixen centres d’esplai a l’Hospitalet i diverses ciutats del Baix Llobregat. Es creen el Club Infantil Juvenil de Bellvitge (L’Hospitalet, 1969), l’Esplai Ara Mateix (Sant Just, 1969), el Mowgli (Cornellà, 1971), l’Esplai Can Serra (L’Hospitalet, 1971), el GISC (El Prat, 1973), el Club Infantil Juvenil Sanfeliu (L’Hospitalet, 1975) i molts altres esplais.

Aliances amb els nous ajuntaments

Els nous ajuntaments democràtics fan una aposta decidida per donar suport a les iniciatives ciutadanes existents. Es posen en marxa els “Convenis” entre les entitats i els ajuntaments com a mecanisme de relació. Es creen nous esplais a l’Hospitalet com l’Esplai de Pubilla Cases (1979) , Xixell (1980) o L’Esplai la Florida (1984) que avui són realitats ben vives. En diversos municipis del Baix Llobregat també van apareixent nous esplais i l’educació en el lleure agafa embranzida.

Neix l’Associació Catalana de Cases de Colònies

El novembre del 1983 un grup de persones vinculades al Club Infantil Juvenil de Bellvitge que havia rehabilitat la casa de colònies Mas Cabàlies a Ogassa des del 1979, constitueix l’Associació Catalana de Cases de Colònies, dedicada a l’habilitació i gestió de cases de colònies i terrenys d’acampada i el desenvolupament de l’educació ambiental.

La creació del MOVIBAIX
Movibaix logo 1989_2_història Fundesplai

El febrer de 1984, vint-i-set entitats de nou poblacions del Baix Llobregat constitueixen el Movibaix: el moviment d’esplais del Baix Llobregat. És una etapa de creixement i estructuració de les entitats que té el suport dels nous ajuntaments i també de la recent constituïda Generalitat.

Neix l’Escola del Baix

El 1984 es funda L’Escola del Baix, una escola de formació de monitors i monitores de lleure educatiu i també centre d’investigació i documentació sobre l’educació en el lleure infantil i juvenil. És una escola vinculada al MOVIBAIX i que té el reconeixement de la Direcció General de Joventut de la Generalitat.

Primer MOVIDIC

El 28 d’octubre del 1984 té lloc el primer MOVIDIC, la trobada anual de monitors i monitores dels esplais. S’hi treballen tècniques educatives, es comparteixen experiències i es fa xarxa.

Primera FESTA DEL MAIG

La primera Festa del Maig se celebra el 31 de maig de 1986 al Parc de Torreblanca, que esdevindrà la festa anual del Movibaix. A partir del 2005, amb el nom de “Festa Esplai” i sota el paraigua de Fundesplai, la festa, que segueix celebrant-se el mes de maig, es trasllada al Parc Nou del Prat de Llobregat.

Neix Suport Associatiu

El març de 1988 es crea Suport Associatiu, que es dedica a la millora de la gestió de les entitats no lucratives. Des del primer moment s’especialitza en serveis jurídics, econòmics, informàtics i laborals. Es crea un programari específic per a entitats sense afany de lucre.

Neix Serveis d’Esplai
Fundesplai _1995_inici serveis esplai

El novembre de 1995 es constitueix Serveis d’Esplai per cobrir les necessitats escolars en els temps no lectius amb activitats de lleure educatiu: menjadors escolars, activitats d’acollida i extraescolars, casals d’estiu, etc.

icona_pinya_Fundesplai2
Constitució de la Fundació Catalana de l’Esplai
logo antic Fundació Catalana Esplai

El 28 de març del 1996 es constitueix la Fundació Catalana de l’Esplai, que articula el projecte inicial de forma jurídica, organitzativa i política. Es defineix una missió compartida, el símbol de la pinya, i les entitats impulsores aporten a la nova Fundació el patrimoni generat des de la seva creació. Aquestes entitats són: l’Associació Catalana de Cases de colònies, Serveis d’Esplai, Suport Associatiu, el Movibaix i l’Escola del Baix.

Constitució de la Federació Catalana de l’Esplai
logo Federació Catalana Esplai 2020

El 9 de juliol del 1996 es constitueix la Federació Catalana de l’Esplai a partir d’esplais del Movibaix i del Moviment d’Esplai del Vallès. La Federació Catalana de l’Esplai és la nostra federació d’esplais, una de les entitats que integren Fundesplai actualment.

Neix Fundación Esplai
logo Fundación Esplai2

El 13 d’octubre de 1999 es constitueix Fundación Esplai sota l’impuls de la Fundació Catalana de l’Esplai amb d’altres entitats de la resta d’Espanya. Fundación Esplai – Ciudadanía Comprometida té per missió promoure l’empoderament ciutadà i el seu compromís amb la millora de la societat des de la perspectiva dels drets, la inclusió i la transformació, amb una especial dedicació a la joventut.

Fundació de La Liga
laliga_Iberoamericana_logo

El desembre del 1999 es constitueix La Liga Iberoamericana de Organizaciones de la Sociedad Civil, de la qual som socis fundadors. Actualment està formada per 31 organitzacions de la societat civil de 18 països d’Iberoamèrica especialitzades en el desenvolupament social i comunitari. És durant aquests anys que enfortim les aliances amb països de l’altre costat de l’Atlàntic, especialment amb el Brasil.

Renovació de les instal·lacions de Can Mateu

El 4 de juliol del 2001 s’inaugura la renovació de les instal·lacions del conjunt de Sau. Es construeix una casa nova, La Cinglera, es renoven els sistemes de sostenibilitat i s’eliminen totes les barreres arquitectòniques per a persones amb mobilitat reduïda. La renovació de Can Mateu és el primer pas d’un seguit d’actuacions a totes les nostres cases de colònies per millorar-ne la sostenibilitat i l’accessibilitat.

Inauguració de Centre Esplai

Fruit del creixement de l’entitat, es decideix cercar un espai per construir una seu central. Així es comença a construir Centre Esplai, al barri de Sant Cosme del Prat del Llobregat, un equipament que ubica les oficines centrals per a més de 150 persones treballadores, aules de formació, un gran auditori i un alberg amb més de 350 places. El 6 de maig del 2007 s’inaugura oficialment Centre Esplai, un edifici sostenible, accessible i envoltat de verd que concreta la nostra missió aportant identitat i proximitat al Baix Llobregat amb un plantejament obert i global. Del Baix Llobregat al món!

icona_pinya_Fundesplai2
Neix la nova marca Fundesplai
Neix la nova marca Fundesplai

El 2014 iniciem una nova etapa amb la presentació de la nova marca Fundesplai, més curta, clara i integradora amb la que volem arribar a més persones i tirar endavant amb nous projectes per assolir els nostres objectius.

Serveis d’Esplai s’integra a Fundesplai

Per a la simplificació organitzativa de les entitats que formen part de la Fundació Catalana de l’Esplai, en data 1 de gener del 2014, l’associació Serveis d’Esplai, dedicada als seveis de lleure educatiu en l’àmbit escolar, s’integra a Fundesplai.

L’ACCC s’integra a Fundesplai

L’1 de gener de 2016 l’Associació Catalana Cases de Colònies, constituïda el 1984 per a la gestió de cases de colònies, albergs i terrenys d’acampada arreu de Catalunya, queda integrada a Fundesplai.

Suport Associatiu i el Centre d’Estudis s’integren a Fundesplai

Suport Associatiu i Centre d’Estudis de l’Esplai, entitats que impulsen programes de formació i generen recursos i assessorament per al Tercer Sector, s’integren jurídicament dins de Fundesplai a partir de l’1 de gener del 2017.

Premi Creu de Sant Jordi

El 13 de novembre del 2021, la Generalitat de Catalunya ens atorga la Creu de Sant Jordi per la contribució de Fundesplai a l’educació en el lleure d’infants i joves i la tasca professional amb col·lectius i entorns vulnerables. Recull el premi Josep Gassó, el president de Fundesplai.

El nostre equip

equip Fundesplai a Sau 2022

SEGUEIX-NOS!

Subscriu-te i rebràs regularment notícies, recursos educatius i continguts relacionats amb els nostres projectes i serveis de Fundesplai!

  • Hidden
  • Aquest camp només és per validació i no s'ha de modificar.

Segueix-nos també a les xarxes socials

Som Fundesplai

Som Fundesplai, una entitat sense ànims de lucre amb la missió d'educar els infants i joves, enfortir les entitats de lleure i el Tercer Sector, millorar el medi ambient i promoure la ciutadania i la inclusió social, amb voluntat transformadora.

Coneix Fundesplai