Fundació Catalana de l'Esplai

Jove Valor

Fundesplai desenvolupa una nova edició del projecte Jove Valor, una iniciativa dirigida a persones joves, d’entre 18 i 29 anys, en situació d’atur, a través de la qual descobreixen i milloren el seu talent a partir de l’apoderament i l’enfortiment de les seves capacitats.

jovevalor video

A Jove Valor s’ofereix als nois i noies una experiència professional de 6 mesos (amb un contracte laboral a mitja jornada) en una empresa acollidora i es combina un procés de treball formatiu i competencial.

Durant el 2017-2018 es va realitzar la primera edició pilot del projecte que va ser avaluada per un equip d’investigadors de la Universitat de Barcelona i els resultats constaten que el projecte:

■ Ha ofert als i les joves l’apertura cap a una nova realitat

■ Un canvi contundent en les seves vides perquè una majoria ha trobat feina (65%).

■ Els que no treballen han volgut reprendre els seus estudis

■ Han desenvolupat un gran creixement personal i competencial.

En aquesta nova edició volem donar resposta més que mai als sectors productius del territori treballant conjuntament en el disseny de les accions formatives per tal que s’adaptin a les seves necessitats reals i, mantenint un contacte permanent durant l’execució del tot el projecte. D’aquesta manera el projecte fa de pont entre l’oferta i la demanda de feina possibilitant així un alt índex d’inserció.

Requisits del programa Garantia Juvenil:

  • Tenir nacionalitat espanyola o ser ciutadà de la Unió o dels Estats que formen part de l'Acord sobre l'espai Econòmic Europeu o Suïssa que es trobin a Espanya en exercici de la lliure circulació i residència. També podran inscriure-s'hi els estrangers titulars d'una autorització per a residir en territori espanyol que habiliti per a treballar.
  • Estar empadronat a qualsevol municipi de Catalunya.
  • Tenir més de 18 anys i menys de 29 anys en el moment de sol·licitar la inscripció en el Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
  • No haver treballat en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.
  • No haver rebut accions educatives en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.
  • No haver rebut accions formatives en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.
  • Presentar una declaració expressa de tenir interès en participar en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, adquirint un compromís de participació activa en les actuacions que es desenvolupin en el marc de la Garantia Juvenil.

Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, el Ministeri de Treball i Economia Social i el Fons Social Europeu en el marc de la Iniciativa d’Ocupació Juvenil, d’acord amb els Projectes Singulars de Garantia Juvenil.

Harmonitzacio SOC GENE MINISTERIO JUVENIL

Informació de contacte

Edifici CENTRE ESPLAI
Carrer Riu Anoia 42-54
08820 El Prat de Llobregat

Telèfon general 93 474 74 74
Fax 93 474 74 75
fundacio@fundesplai.org

 

Formulari i mapa de contacte

LogoQualitat2019BNONG Acreditada 2015

L'acció de Fundesplai no seria possible sense la col·laboració de centenars de persones voluntàries i sòcies.
Tu també pots donar suport a la nostra acció:

col·labora!