Terra, mar i aire

  • de 5 a 99 anys
  • Joc i Joc tradicional
  • Amistat i convivència

Descripció

Terra, mar i aire és un joc tradicional molt divertit de jugar, apte per a totes les edats i que treballa la capacitat de reacció.

Objectius

  • Treballa la capacitat de reacció
  • Potencia l’agilitat i concentració
  • Afavoreix la psicomotricitat
  • Potencia la cohesió de grup

Llegeix el desenvolupament de l'activitat

Amb un guix es dibuixa el terreny de joc, dividint-los en tres parts. Cadascuna d’elles correspon a un apartat: terra, mar i aire.

El joc comença quan el director o directora, escollida prèviament, diu una de les tres paraules i els companys/es han de situar-se al lloc correcte el més ràpid possible.

Per exemple, si el director/a diu “Terra” els jugadors/es han de col·locar-se a la casella on posa terra el més ràpid possible.

El guanyador/a és aquella persona que no s’equivoqui i vagi d’una casella a l’altre correctament, però també es pot jugar sense que hi hagi cap guanyador/a.

Podem augmentar la dificultat separant les franges “terra”, “mar” i “aire” o canviant-les d’ordre per despistar.

Una altra versió del joc és fer-lo amb una pilota.

Els jugadors/es es posen en fila, al davant del director/a o llançador/a de la pilota. Aquest/a ha de passar la pilota a un dels jugadors/es i cridar “terra”, “mar” o “aire”.

Si diu “mar”, el jugador/a  que rep la pilota ha de dir el nom d’un animal que visqui en aquest medi i així successivament.

El jugador/a que rep la pilota ha de respondre abans que el director/a o llançador/a compti fins a cinc. Si s’equivoca perd un punt.

Al final guanya el jugador o jugadora que hagi perdut menys punts.

 

Material: Guix o pal per marcar les línies de joc

Edat de 5 a 99 anys
Temàtica Amistat i convivència
Tipus Joc i Joc tradicional
Espai Exterior
Autoria Fundesplai
Llicència Reconeixement – No Comercial (by-nc)

Som Fundesplai

Som Fundesplai, una entitat sense ànims de lucre amb la missió d'educar els infants i joves, enfortir les entitats de lleure i el Tercer Sector, millorar el medi ambient i promoure la ciutadania i la inclusió social, amb voluntat transformadora.

Coneix Fundesplai