Projectes

  • de 12 a 16 anys
  • Aprenentatge i servei i Dinàmica de grup
  • Amistat i convivència, Ciutadania compromesa, i Participació i Democràcia
  • Proposta educativa Mandala

Descripció

Per als joves proposem desenvolupar projectes d’interès grupal i social. Partir de les seves motivacions
i fer realitat els seus desitjos.

Objectius

– Aprendre a autogestionar-se com a grup i ser cada cop més autònoms.

– Proposar-se fites personals i altruistes. Mostrar actituds de solidaritat i compromís vers els altres i l’entorn.

– Apostar per la igualtat d’oportunitats entre les persones.

– Aprendre a gestionar els conflictes.

Llegeix el desenvolupament de l'activitat

MOTIUS PER ENGEGAR UN PROJECTE

1. Interiorització i vivència intensa dels valors humans.

2. Autonomia personal i autogestió del grup.

3. Augment de l’autoestima i cerca de satisfaccions altruistes i no immediates.

4. Maduresa intel·lectual, autocrítica, compromís i cohesió de grup.

5. Actituds de responsabilitat i implicació al cent per cent.

6. Creativitat, esforç i constància. Esperit de superació.

7. Aprenentatge i transició a la vida adulta.

8. Enfortiment de les habilitats personals i socials.

Els projectes són activitats col·lectives d’interès grupal o social, escollides lliurement pels joves. Normalment són complexes però apassionants i posen en funcionament recursos organitzatius, aprenentatges tècnics i iniciativa per part del grup.

PREVI AL PROJECTE

Abans d’engegar un projecte és necessari:

Fer una avaluació inicial o diagnòstic particular del grup

Abans de determinar en quina mena de projectes es podria implicar el grup hem d’esbrinar el seu nivell de maduresa en relació a una sèrie de paràmetres:

– Estabilitat, constància i assistència elevada.
– Experiència anterior en la realització de projectes.
– Valoració positiva de referents joves o adults vinculats a projectes.
– Cohesió, estima i moral de grup.
– Capacitat de resistència a la frustració.
– Capacitat per esperar resultats a llarg termini.
– Capacitat d’autogestió i operativitat.
– Lideratges positius clars.
– Capacitat d’abstracció, raonament i argumentació.
– Capacitat de relació amb persones alienes al grup.

Motivar el grup de joves

És necessari estimular els joves al màxim per tal que mantinguin la il·lusió pels seus reptes i s’animin a emprendre projectes d’acció. Les 10 estratègies bàsiques són:

1. Aprofitar els precedents i les experiències positives anteriors.
2. Motivar directament els joves líders del grup.
3. Partir dels interessos dels joves, però amb voluntat d’estirar-los.
4. Buscar la intervenció de persones externes al centre.
5. Promoure intercanvis i col·laboracions entre joves de diferents entitats i associacions.
6. Fer més acollidors els espais de trobada dels joves.
7. Assegurar que tothom té un lloc, que tothom juga un paper en el projecte.
8. Intensificar la relació personal de cada jove amb els educadors.
9. Establir una bona comunicació amb les famílies de l’entorn dels projectes.
10. Trobar la manera de fer visibles els resultats

ETAPES DELS PROJECTES

Motivació: obtindrem exemples de projectes interessants que ens donin idees.

Elaboració de propostes: escollirem 4 propostes factibles per a tothom.

Triar el projecte que millor s’adapti als seus interessos i escollir el nom.

Planificació: objectius, activitats, comissions de treball i tasques a realitzar.

Participació efectiva: ens coordinarem per fer la feina que hem planificat.

Tancament i valoració dels resultats, del procés del grup i de l’experiència personal

 

Valoració

– El resultat del projecte.

– Si l’equip ha sabut autogetsionarse i treballar a partir de la igualtat.

– Quines dificultats hem tingut i si ens n’hem sabut sortir.

– El que millor ha funcionat del projecte.

– Si hem estat capaços de ser crítics en les nostres reflexions.

– Com hem ajudat individualment, cadascú de nosaltres, a crear un bon ambient de grup.

– Què hem après dels altres.

– Quins aspectes hauríem de millorar.

– Si creiem que el grup està més cohesionat.

Material addicional

Edat de 12 a 16 anys
Temàtica Amistat i convivència, Ciutadania compromesa, i Participació i Democràcia
Tipus Aprenentatge i servei i Dinàmica de grup
Projecte Proposta educativa Mandala
Espai Interior
Autoria Fundesplai
Llicència Reconeixement – No Comercial – Compartir Igual (by-nc-sa)

Som Fundesplai

Som Fundesplai, una entitat sense ànims de lucre amb la missió d'educar els infants i joves, enfortir les entitats de lleure i el Tercer Sector, millorar el medi ambient i promoure la ciutadania i la inclusió social, amb voluntat transformadora.

Coneix Fundesplai