Les Tres Bessones a la selva de l'asfalt

  • de 3 a 8 anys
  • Audiovisual i Dinàmica de grup
  • Amistat i convivència i Ciutadania compromesa
  • Proposta educativa Barrinem

Descripció

Es tracta d’un itinerari pel barri sobre educació viària, ambientat a partir de la pel·lícula Les Tres Bessones a la selva de l’asfalt, del Servei Català de Trànsit. Ideal per prendre consciència dels perills i normes del carrer.

Objectius

– Reflexionar sobre les conductes que comporten un risc per al vianant i el passatger.

– Discutir i argumentar les raons que ens fan decidir per una o altra conducta.

– Detectar els principals perills que el trànsit suposa per als nens i nenes.

– Despertar el sentit crític davant de conductes incorrectes o perilloses.

Llegeix el desenvolupament de l'activitat

PRESENTACIÓ

Es tracta d’un itinerari pel barri sobre educació viària, ambientat a partir de la pel·lícula Les Tres Bessones a la selva de l’asfalt, del Servei Català de Trànsit. El visionat proporciona també altres jocs i dinàmiques per interioritzar les normes de comportament al carrer.

Aquesta activitat d’exterior també ens permet incidir en el civisme, les bones maneres i la descoberta positiva de l’entorn dels veïns. Valorem si per dur a terme el recorregut a l’exterior necessitarem la col·laboració de més persones adultes per tal de garantir la seguretat dels infants.

L’ACTIVITAT

Les Tres Bessones a la selva de l’asfalt

– La primera part del vídeo és una breu presentació que anuncia l’arribada del Tarzan a la ciutat de Barcelona, on l’acolliran les Tres Bessones.

– Aquesta presentació anima els infants a continuar veient i escoltant les preguntes que ens fan Les Tres Bessones per reflexionar sobre la importància de caminar per la vorera; creuar amb el semàfor en verd i mirar a banda i banda; jugar als llocs habilitats per fer-ho, i sortir del cotxe pel cantó de la vorera.

– Finalment, el joc dels errors ens presenta tres situacions en les que els personatges cometen errors i es posen en perill. Els infants han d’identificar els errors i la conducta adequada.

Sortim al carrer!

Aturem el vídeo i fem un itinerari pel barri incidint en les normes apreses i cercant nous riscos. Podem organitzar dos equips: un equip cerca llocs on es poden posar en pràctica les normes de Les Tres Bessones i l’altre equip descobreix nous riscos. A la plaça podem compartir les situacions observades i confirmar com ens hem de comportar per prevenir accidents.

Els interrogants

La segona part del vídeo presenta 3 interrogants. Un cop visionats, els infants hauran d’escollir una de les dues opcions possibles. El fet de posicionar-se portarà al debat i a la discussió de les raons que ens han portat a triar una opció i no l’altra.

SORTIM AL CARRER!

Farem un itinerari pel carrer, dividint els infants en dos grups:

– Uns es fixaran en els llocs on es poden posar en pràctica les normes de Les Tres Bessones: caminar per la vorera; creuar en verd, mirant a banda i banda; jugar als llocs habilitats per fer-ho i sortir del cotxe pel cantó de la vorera.

– L’altre grup, durant el recorregut, es fixarà en els llocs en que es poden produir situacions de risc i perillositat.

ELS INTERROGANTS

Un cop haguem visionat el vídeo, els monitors recordarem, un per un, cada interrogant que haguem vist, o bé, si els infants són més grans, els demanarem que ens ho recordin ells mateixos.

Una manera de conèixer les opcions que han triat els infants i de què aquests s’iniciïn en la presa de decisions és animar-los a posar-se en fila índia a una banda o una altra del monitor, depenent de l’opció
que cadascun d’ells hagi triat. Un cop formats els dos grups es fan subgrups per començar a discutir les raons de la seva opció. Un portaveu explicarà aquestes raons a la resta del grup.

El monitor conduirà el gran grup i ajudarà els infants a explicar les raons que els han portat a escollir una opció i no l’altra. Durant el debat, els infants es poden canviar de bàndol si canvien d’opció.

Les Tres Bessones i els interrogants. Interrogant 1.

“Les Tres Bessones aniran a fer una volta amb cotxe amb la seva mare. Les nenes esperen que la mare acabi de parlar amb una veïna per marxar. L’Helena es planteja si cal posar-se el cinturó.
L’Anna creu que sí, perquè…
– La mare els ho ha dit.
– Aniran més segures si hi ha una frenada o qualsevol problema.
La Teresa no hi està d’acord:
– Amb cinturó no pot jugar amb la Cleopatra.
– Anar lligat és avorrit.”

Les Tres Bessones i els interrogants. Interrogant 2.

“La Cleopatra és a la ciutat i se la pot anar a visitar al teatre. Les Tres Bessones hi volen anar, però potser no arribaran a temps de comprar entrades. Han d’anar fins al semàfor i perdre un temps preciós?
L’Anna creu que sí, perquè…
– Vénen cotxes.
– Poden acabar a l’hospital.
La Teresa no hi està d’acord:
– Es quedaran sense entrades.
– Ja vigilaran que no vinguin cotxes.
L’Helena no sap què fer. Per on ha de travessar?

Les Tres Bessones i els interrogants. Interrogant 3.

“Després de sortir de l’escola, les Bessones i els seus amics agafen les bicis, el patí i el monopatí per anar a jugar. Els possibles espais de joc són la vorera o la plaça.
La Teresa prefereix la vorera, perquè…
– És més divertit.
– La placeta és avorrida.
L’Anna vol anar a la placeta, perquè…
– El carrer és perillós.
– La gent que va per la vorera s’enfadarà amb elles.
L’Helena no sap què fer.”

 

Valoració

– Els infants han interioritzat les normes d’anar pel carrer i s’han adonat de la importància de seguirles? Han augmentat la seva percepció del risc davant de situacions perilloses? Són capaços de prendre decisions sobre les seves conductes al carrer?

– L’activitat de veure el vídeo de Les Tres Bessones i fer un itinerari pel carrer ha servit per reconèixer els diferents indrets de la via pública i aprendre les normes bàsiques per transitar-hi?

– Els monitors han proporcionat la suficient ajuda als infants a l’hora de detectar riscos, d’identificar llocs en els que es puguin aplicar les normes de Les Tres Bessones i de prendre decisions?

Edat de 3 a 8 anys
Temàtica Amistat i convivència i Ciutadania compromesa
Tipus Audiovisual i Dinàmica de grup
Projecte Proposta educativa Barrinem
Espai Exterior
Autoria Fundesplai
Llicència Reconeixement – No Comercial – Compartir Igual (by-nc-sa)

Som Fundesplai

Som Fundesplai, una entitat sense ànims de lucre amb la missió d'educar els infants i joves, enfortir les entitats de lleure i el Tercer Sector, millorar el medi ambient i promoure la ciutadania i la inclusió social, amb voluntat transformadora.

Coneix Fundesplai