Joc de pistes pel barri

  • de 8 a 12 anys
  • Joc i Joc cooperatiu
  • Amistat i convivència i Ciutadania compromesa
  • Proposta educativa Barrinem

Descripció

Es tracta d’un joc de pistes pel barri sobre educació viària amb el que els nois i noies poden conèixer el seu entorn proper i les normes de seguretat.

Objectius

– Conèixer les normes de seguretat viària i els senyals de trànsit.

– Reflexionar sobre les conductes que comporten risc en una situació relacionada amb el trànsit.

– Prendre decisions de forma autònoma i responsable, fent front a situacions de pressió de grup i potenciant l’empatia i assertivitat.

Llegeix el desenvolupament de l'activitat

PRESENTACIÓ

Es tracta d’un joc de pistes pel barri sobre educació viària, per tal de fer el joc ben viu haurem de
comptar amb la col•laboració de veïns i botiguers.

És una bona activitat que es desenvolupa al barri, on els nois i noies poden conèixer el seu entorn proper i les normes de seguretat viària, així com relacionar-se amb els veïns i desenvolupar actituds de respecte.

ACTIVITAT

Preparació del joc: Dividim el grup en dos equips, els traçadors i els rastrejadors. Els primers han de planificar el recorregut, les pistes i les proves que aniran deixant als altres. Cada pista ha de conduir a una prova d’educació viària que cal superar. A cada punt on hi ha una prova, es troba la pista per anar al següent. Mentre els traçadors planifiquen, els rastrejadors preparen, per a la cloenda, un joc dramàtic sobre els personatges que surten als curts.

Realització del joc: L’equip dels traçadors sortirà primer i anirà deixant pistes a diferents punts del barri com: la fleca, la biblioteca, el quiosc, una parada del mercat… comptant amb la col·laboració dels veïns i dels botiguers. L’equip dels rastrejadors surt 20 minuts més tard, i la seva finalitat és descobrir les pistes i resoldre les proves que comporten.

Cloenda: Acabat el joc de pistes, l’equip dels rastrejadors dinamitza el joc dramàtic i tots plegats valoren la tarda.

EL JOC DE PISTES

Mentre els rastrejadors preparin el joc dramàtic, els traçadors planificaran el recorregut, prepararan les pistes i les proves i les aniran deixant a cada indret del barri que hagin escollit.

En tornar a l’esplai els traçadors entregaran la primera pista als rastrejadors, per arribar al primer control. A cada control els rastrejadors es trobaran amb la persona responsable d’entregar la prova i la pista, que serà una persona de confiança del barri que hagi acceptat col·laborar amb nosaltres, prèviament.

En el cas dels traçadors, el monitor donarà un cop de mà als joves a l’hora de preparar el joc i d’entregar les pistes i les proves als responsables dels controls, i en el cas dels rastrejadors, el monitor serà la persona que vigili que la prova està ben feta.

Exemple de pistes i proves:

Pista 1: L’ingredient que trobem en major quantitat a aquest establiment és la farina.
Control 1: Fleca.
Prova 1: Quins obstacles pels vianants podeu observar des de la porta de la fleca? Un cop hagueu encertat la resposta, el forner us entregarà la pista 2.
Camineu per parelles, un amb els ulls tancats i l’altre amb els ulls oberts, guiant la parella fins el següent control, per reflexionar sobre la incomoditat que suposen algunes barreres arquitectòniques que generem quan aparquem malament els cotxes, deixem mobles mal posats a la vorera, etc.

Pista 2: Hi podem fer consultes, cercar informació, fer préstecs…
Control 2: Biblioteca.
Prova 2: Des d’aquest fins al següent control, fixeu-vos en quatre llocs de la via pública que us semblin positius, que estiguin ben senyalitzats, i en quatre llocs que us sembli que estan en mal estat. O bé, identifiqueu comportaments correctes i incorrectes dels diferents vianants i conductors del carrer. Fotografieu tots aquests llocs i comportaments que trobeu.

Pista 3: Quin és el titular del dia?
Control 3: Quiosc.
Prova 3: Quants senyals d’obligació i quantes de prohibició hi ha des del quiosc fins al següent control? Al sobre trobareu unes quantes multes que podreu posar a les persones que no compleixin amb aquestes obligacions i uns quants premis que podreu donar a les persones que sí que ho facin.

Pista 4: Se n’han de menjar 5 al dia, quantes n’heu menjat durant el dia d’avui? Al següent control en trobareu.
Control 4: Parada de fruites i verdures del mercat.
Prova 4: Els voltants del mercat, (passos de vianants, senyals de càrrega i descàrrega, accessos al mercat…) estan ben senyalitzats? És dificultós arribar-hi? Ajudeu les persones que ho necessitin, a creuar el carrer o accedir-hi.

Pista 5: Tots els nens i nenes del barri hi van cada dia.
Control 5: Escola.
Prova 5: En sortir de l’escola, a quin lloc jugaríeu? Cerqueu els llocs propers a l’escola adients per jugar amb seguretat.

Pista 6: Algunes tardes, en sortir de l’escola, hi anem a aprendre més coses mentre fem jocs, tallers i ens divertim amb altres nois i noies.
Control 6: Esplai
Prova 6: Penseu un eslògan per un anunci de Trànsit, relacionat amb la mobilitat segura.

 

Valoració

– L’activitat ha permès desenvolupar actituds de respecte vers les conductes viàries?

– L’activitat ha resultat idònia pel treball de la reflexió, la discussió, la presa de consciència i de decisions?

– Els materials del Servei Català de Trànsit ha ajudat a conscienciar els nois i noies vers la mobilitat segura?

– Els monitors i les monitores ha donat el recolzament adequat en el moment de la discussió i el debat.

Edat de 8 a 12 anys
Temàtica Amistat i convivència i Ciutadania compromesa
Tipus Joc i Joc cooperatiu
Projecte Proposta educativa Barrinem
Espai Exterior
Autoria Fundesplai
Llicència Reconeixement – No Comercial – Compartir Igual (by-nc-sa)

Som Fundesplai

Som Fundesplai, una entitat sense ànims de lucre amb la missió d'educar els infants i joves, enfortir les entitats de lleure i el Tercer Sector, millorar el medi ambient i promoure la ciutadania i la inclusió social, amb voluntat transformadora.

Coneix Fundesplai