Campanya de donació de sang

  • de 8 a 12 anys
  • Aprenentatge i servei
  • Ciutadania compromesa i Salut
  • Proposta educativa Barrinem

Descripció

Encara que els nois i noies no siguin majors d’edat i no puguin donar sang ara mateix, sí que poden col·laborar amb el Banc de Sang, com a ciutadans interessats a ajudar a la resta de població.

Objectius

– Conèixer més coses sobre la sang, les necessitats dels hospitals i la tasca dels bancs de sang.

– Exercitar habilitats organitzatives i de presa de decisions i habilitats comunicatives amb les persones adultes.

– Desenvolupar la sensibilitat enfront d’un problema social i el compromís d’aportar el propi esforç en solucionar-lo.

Llegeix el desenvolupament de l'activitat

PRESENTACIÓ

Encara que els nois i noies no siguin majors d’edat, i per tant, no puguin donar sang ara mateix, sí que poden col·laborar amb el Banc de Sang, com a ciutadans interessats a fer alguna cosa per solucionar una necessitat que és de tots.

El Banc de Sang proposa a la gent jove un projecte d’aprenentatge servei que consisteix a organitzar una campanya de donació de sang. Això implica comprometre’s en fer difusió sobre la necessitat de sang que tenim a Catalunya i convèncer a persones adultes perquè es facin donants.

ACTIVITAT

Preparació: cal coordinar-se amb el Banc de Sang. Tindrem en compte tres moments: la motivació i informació dels infants vers el problema, el disseny de la campanya, i l’organització. En tota la preparació podem comptar amb l’ajuda dels professionals del Banc de Sang i també del CAP del barri.

Realització de la Campanya: La captació directa de donants és el punt àlgid d’aquest projecte i la podem dur a terme en una festa popular o local a la qual assisteixi el bus del Banc de Sang. Hem d’intentar trobar maneres creatives de que els nois i noies convencin els adults perquè facin donació. Per exemple, podrien:

– Passar qüestionaris per averiguar els coneixements que tenen sobre el tema les persones adultes i així poder mostrar a aquestes el que han après.

– Fer petites actuacions davant de públics adults prèviament seleccionats.

– Organitzar un concurs sobre el tema i atorgar premis.

– Pensar maneres de sensibilitzar també altres nens i nenes més petits.

Tancament de la Campanya: Finalment, toca analitzar i valorar els resultats assolits tant pel que fa a la campanya de donació de sang com pel que fa als aprenentatges adquirits.

LA PROPOSTA

El projecte es dirigeix a persones menors de 18 anys, per tant joves i infants els quals són els principals receptors i alhora beneficiaris d’aquesta activitat educativa. Aquest pla educatiu pot ser adaptat els diferents camps formatius en el que es mou els infants i els joves; el camp formal (els centres de Primària i/o instituts de Secundària) i el camp no formal (els esplais, els escoltes, els clubs…).

PASSOS PER APLICAR EL PROJECTE

1. Acordar el projecte amb les entitats educatives
El primer pas és establir contactes amb la direcció del centre o entitat educativa per presentar el projecte, demanar l’acceptació per part de l’entitat i començar a adequar-lo a la realitat de cada situació.

2. Formació i preparació de la campanya
Formació dels alumnes i aplicació d’una campanya de promoció. En paral·lel o de manera posterior al moment formatiu, caldrà preparar la campanya, tot seguint les pautes habituals de la promoció i emprant les eines i missatges de comunicació del Banc de Sang i Teixits.

3. Realització de la campanya
Durant els dies previs a la data de la donació i durant el matex dia de la donació, aplicar els coneixements que han anat assolint al llarg de la/les sessions de formació.

4. Avaluació i resultats
Aquesta part del projecte consisteix en l’avaluació del projecte realitzada des de diferents perspectives per tal de trobar uns resultats dirigits a cadascuna de les parts que han participat i col·laborat en el seu desenvolupament.

5. Celebració i reconeixement
Una part important per tal que es pugui tornar a incidir en aquest camp educatiu és l’agraïment, mitjançant una celebració, per la col·laboració i participació de totes les àrees en els que s’ha treballat aquest projecte, per tant, alumnes, educadors, formadors, barri o entorn.

 

Edat de 8 a 12 anys
Temàtica Ciutadania compromesa i Salut
Tipus Aprenentatge i servei
Projecte Proposta educativa Barrinem
Espai Exterior
Autoria Fundesplai
Llicència Reconeixement – No Comercial – Compartir Igual (by-nc-sa)

Som Fundesplai

Som Fundesplai, una entitat sense ànims de lucre amb la missió d'educar els infants i joves, enfortir les entitats de lleure i el Tercer Sector, millorar el medi ambient i promoure la ciutadania i la inclusió social, amb voluntat transformadora.

Coneix Fundesplai