Cacera d'insectes

  • de 3 a 17 anys
  • Excursió i Experiment científic
  • Excursionisme, Natura, i Sostenibilitat
  • Proposta educativa Camins

Descripció

Amb aquesta activitat, els infants seran els protagonistes i coneixeran de primera mà la gran biodiversitat que ens envolta i les seves característiques. És important saber de quins animals ens rodegem.

Objectius

  • Estimular l’interès per descobrir el món dels petits animals, l’observació de la forma i costums d’aquests animals.
  • Promoure un sentiment de respecte cap als animals petits i el seu entorn.
  • Prendre consciència de la gran diversitat d’invertebrats que hi ha.
  • Identificar les parts del cos dels animals del nostre entorn i establir comparacions amb el propi cos, així com els seus hàbitats i les característiques de locomoció: corredors, saltadors i reptadors.
  • Familiaritzar-se amb els instruments necessaris i les tècniques adequades per a capturar i manipular correctament els diferents invertebrats.

Llegeix el desenvolupament de l'activitat

Els prats i boscos que ens envolten amaguen una gran quantitat de fauna. La petita dimensió que caracteritza aquests animals i les seves tonalitats, que moltes vegades es confonen amb els colors de l’entorn, fa que conformin un món pràcticament desconegut per a molts de nosaltres.

PRESENTACIÓ

Un cop situats al lloc on farem la descoberta, preguntarem als nens i nenes quins animals creuen que hi viuen. Si només parlen d’aus o mamífers, els convidarem a reflexionar sobre altres animals que hi pugui haver i entre tots i totes les farem una llista dels diferents exemplars que podem trobar al prat o bosc.

LA TÈCNICA DE CAPTURA

Ensenyarem als nens i nenes imatges d’animals que podem trobar en un prat i en un bosc. A primera vista costen de veure però si m irem per l’herba, pels troncs, per les roques, els podrem trobar. Són molt petits i molt fràgils.

Per veure’ls millor farem servir la lupa. Per recollir-los utilitzarem, trampes fetes d’ampolles d’aigua i pinzells. No els agafarem amb els dits!

Col·locarem la tampa i amb el pinzell tocarem o escombrarem suaument l’animal perquè entri ell sol a la trampa i el portarem al terrari.

LA DESCOBERTA

Deixarem una estona perquè els nens i nenes en petits grups i de manera autònoma, vagin localitzant, observant i capturant els petits invertebrats del prat o bosc. Amb l’ajut de les fitxes d’identificació, hauran d’identificar l’espècia per a conèixer les seves característiques.

POSADA EN COMÚ

Finalitzarem l’activitat observant en grup els animals capturats. En rotllana els infants s’aniran passant els terraris amb els invertebrats, i els nens i nenes que hagin trobat l’animal, aniran comentant a la resta de com panys/es les característiques i curiositats de cadascun d’ells. Per acabar tornarem els invertebrats al seu hàbitat i observarem com es tornen a amagar.

Una manera de finalitzar l’activitat pot ser jugant al “joc d’imitació d’animals”: després de parlar dels diferents animals capturats, explicant el seu nom i algunes de les seves característiques, els nens/es escolliran el que més els ha agradat. Imitaran el seu comportament: activitat, alimentació i moviment pel prat i els companys hauran d’esbrinar l’animal imitat.

 

Valoració

Un cop finalitzada l’activitat, dedicarem un espai de temps perquè els nens i nenes reflexionin sobre el que han après.

Compararem la llista d’animals feta a l’inici amb els animals trobats per aprendre consciència de la gran biodiversitat que ens envolta i preguntarem als nens i nenes les sensacions que han tingut al llarg de l’activitat.

Material addicional

Edat de 3 a 17 anys
Temàtica Excursionisme, Natura, i Sostenibilitat
Tipus Excursió i Experiment científic
Projecte Proposta educativa Camins
Espai Exterior
Autoria Fundesplai
Llicència Reconeixement – No Comercial – Compartir Igual (by-nc-sa)

Som Fundesplai

Som Fundesplai, una entitat sense ànims de lucre amb la missió d'educar els infants i joves, enfortir les entitats de lleure i el Tercer Sector, millorar el medi ambient i promoure la ciutadania i la inclusió social, amb voluntat transformadora.

Coneix Fundesplai