A tothom li pot tocar

  • de 12 a 16 anys
  • Joc i Joc de simulació
  • Igualtat d’oportunitats i Participació i Democràcia
  • Proposta educativa Mirall

Descripció

Aquesta activitat pretén prendre consciència dels principals atributs de l’exclusió, com són el seu estructuralisme, l’acumulació de situacions de risc i el marcat caràcter de trajectòria vital, amb les seves ruptures.

Objectius

– Conèixer els mecanismes a través dels quals s’estructura la societat sobre una base de desigualtat.

– Trencar amb la idea dominant que l’exclusió social té causes individuals i ser conscients de l’estructuralisme d’aquest fenomen.

– Reflexionar sobre les causes d’aquesta desigualtat social i buscar possibles solucions o eines per pal·liar-la.

– Trencar estereotips d’exclusió social i apropar la diversitat de factors i perfils.

Llegeix el desenvolupament de l'activitat

PRESENTACIÓ

Que en la nostra societat hi ha desigualtats és un fet evident, però allò en què no hi ha tant acord és en els motius d’aquestes desigualtats. Un mal discurs dominant defensa que la responsabilitat és de cada persona i que si alguna persona està exclosa de la societat, és només culpa seva. Ara bé, gratant una mica es veu que això no és així i que hi ha un seguit de factors en la societat que actuen de forma que uns triomfen i uns altres no.

MOTIVACIÓ

L’equip educatiu preguntarà al grup què saben sobre l’exclusió i la pobresa i sobre la igualtat d’oportunitats, ensenyant una sèrie de fotografies seleccionades de diaris i revistes o bé impreses en Din-A3. Després d’unes quantes respostes, començarà el joc, sense comentar aquesta pluja d’idees i deixant la reflexió per al final de l’activitat.

ACTIVITATS

Aquesta activitat és una dinàmica inspirada en els jocs de rols. Les persones participants tindran assignat un rol particular en funció de diversos perfils d’exclusió i, a partir d’aquest rol, s’hauran de completar un seguit de proves relacionades amb certes activitats de la vida quotidiana.

Aquestes activitats de la vida quotidiana són com obtenir formació, un habitatge, una feina i un grup d’amics i amigues, i es realitzaran a partir de jocs clàssics mínimament adaptats.

Aquests jocs són: el limbus, les paraules encadenades, el tabú, la cursa amb cullera, les cadires, la gallineta cega i, finalment, la cursa amb obstacles.

La dinàmica del joc

El joc constarà de 9 activitats diferenciades que es realitzaran per equips o en grup en funció de cadascuna d’elles:

Activitat 1: Cursa d’obstacles lliure. Al principi del joc es realitzarà una petita cursa d’obstacles on totes les persones participants sortiran a la vegada. Es determinarà un recorregut urbà on no es corrin riscos amb el trànsit ni es destorbi la circulació de vianants. Seria ideal marcar un recorregut amb fulards o cintes de colors en un parc urbà proper. No importa qui guanya. Aquesta cursa representa el cicle de la vida en una societat on hi ha igualtat d’oportunitats per a tothom. Els únics factors que determinen qui arriba primer o últim són factors innats, és a dir, les diferències.

Activitat 2: El gènere. Definir el gènere de les persones participants esfarà simplement atorgant el gènere contrari (els nois seran noies i les noies, nois).

Activitat 3: L’edat. “El joc del limbus”. Per determinar el grup d’edat al que pertany cada participant (es faran 3 grups d’edat, de 16 a 35, de 36 a 55 i més de 56 anys) es realitzarà el “joc del limbus”, que consisteix a passar sota una corda, caminant i sense tocar-la. La corda s’anirà col·locant cada cop més avall, més a prop del terra. La flexibilitat marcarà l’edat dels participants. Aquelles persones participants que toquin abans la corda seran ubicades en el grup d’edat més gran; els segons, en el grup mitjà d’edat i els últims seran les persones més joves. S’ha de fer de manera que els tres grups quedin tan igualats com sigui possible. Aquesta activitat la realitza tot el grup alhora.

Activitat 4: La procedència. “El joc de les paraules encadenades”. Per determinar l’origen de les persones (autòcton o immigrant) es realitzarà el “joc de les paraules encadenades”, que consisteix a fer una cadena verbal i començar una paraula amb l’última síl·laba de la paraula precedent. El domini de la llengua marcarà la procedència. Aquesta activitat es farà en grups de 5 o 6 persones i el primer que s’equivoqui serà considerat immigrant. En cada grup de 5 o 6 hi haurà una persona immigrant; la idea és que els immigrants representin el 20% del total del grup, per atansar-nos a la taxa actual d’immigració.

Activitat 5: Àmbit formatiu. “El joc del tabú”. Aquesta activitat, representa com les persones assoleixin un cert nivell de formació. Es realitzarà amb “el joc del tabú”. Cada grup de cinc persones escollirà i aportarà cinc paraules senzilles relacionades amb l’exclusió social. Per exemple: “ric/a”, “pobre”, “ciutat”, “residu”, “alimentació”… Cada persona concursant tractarà de descriure la paraula secreta sense fer-la servir en el seu discurs i que els seus companys l’endevinin. Es mesurarà el temps necessari.

Activitat 6: Àmbit laboral. “El joc de la cursa amb cullera”. Aquesta activitat representa aconseguir una bona feina i es pot realitzar amb tot el grup conjuntament. Es farà mitjançant el “joc de la cursa amb una cullera a la boca” i havent de portar una pilota de ping-pong. Entra una segona limitació. Els diversos nivells d’estudis assolits en la prova anterior determinaran la mida de la cullera: les persones universitàries portaran la pilota amb la mà oberta; els/les de grau mitjà, una cullera sopera; els/les que tinguin estudis d’ESO, una cullera de postres i la gent sense estudis, una cullera de cafè. L’ordre d’arribada marcarà la retribució anual que obtindrà cada participant. En una taula al final de la cursa hi haurà notes amb els valors en euros de la retribució anual (una per persona participant), en funció de l’ordre d’arribada es podrà triar quina retribució es vol. La proposta és fer fitxes per quatre trams d’ingressos (corresponents amb els nivells formatius) de 24.000 €, 18.000 €, 12.000 € i 6.000 € (aquesta última és la prestació d’atur, correspon a aturats; són euros anuals). Atenció, pot donar-se el cas que algun dels primers no esculli la màxima retribució que pot triar.

Activitat 7: Àmbit residencial. “El joc de les cadires”. Aquesta activitat es realitza de forma conjunta i representa aconseguir un habitatge. Es farà mitjançant el “joc de les cadires”. Hi haurà el mateix nombre de cadires que de persones participants, menys dos. Es faran quatre rondes diferenciades, aplicant una tercera limitació: en la primera hi participaran només aquells/es amb un tram d’ingressos superior, no tindran cap problema per seure i podran triar. A cada ronda les persones participants es queden asseguts a les cadires. La segona ronda, només aquells/es que tenen el 2n tram d’ingressos, podran seure tots, però amb menys tria. La tercera és pels del tercer tram, on les opcions d’escollir són menors.  En la quarta ronda, on participaran els del tram inferior, ja hi ha dues persones que es quedaran sense cadira. Aquí hi ha tres opcions: seure a sobre d’un altre (amuntegament), compartir la cadira (pis compartit) o quedar-se sense cadira (viure al carrer).

Activitat 8: Àmbit relacional. “El joc de la gallineta cega”. Aquesta activitat es realitza de forma conjunta i representa aconseguir una xarxa de relació social. Es farà mitjançant el “joc de la gallineta cega”, i només donarà algun avantatge als més desafavorits/des. La gent amb pis i bona feina podran reconèixer els altres amb el palmell de la mà; les persones en una situació intermèdia amb l’anvers de la mà i els sense llar i aturats amb el colze. En cas que algun membre d’aquest últim grup pugui reconèixer un mínim de tres persones, es saltarà un obstacle de la cursa final, si en reconeix entre 3 i 6, dos obstacles, entre 6 i 9, tres obstacles, etc. El temps serà curt, entre 3 i 2 minuts.

Activitat 9. El cicle de vida. Aquesta serà l’última activitat on tot allò aconseguit en les anteriors proves entra en joc. Executarem la cursa d’obstacles lliure feta al principi, a l’activitat 1, però al llarg d’aquesta cursa d’obstacles posarem un seguit de marques a terra de diferents colors, corresponents amb els colors de les limitacions aconseguides i els perfils (els gomets). En cada una d’aquestes marques les persones participants s’hauran d’aturar i tocar la marca amb la mà abans de continuar corrent pel circuit.

Les marques seran les següents:
1. Les persones amb baixa formació (sense estudis) són les primeres a haver-se d’aturar [segons els resultats de la prova 5].
2. Les persones que estan en situació d’atur [segons els resultats de la prova 6].
3. Les persones que només han assolit la formació fins a l’ESO [segons els resultats de la prova 5].
4. Més o menys a un terç del circuit s’han d’aturar totes les noies per exemplificar la problemàtica laboral que representa per moltes dones el fet de tenir fills i la doble càrrega (laboral i domèstica) que implica per moltes mares el fet de formar una família [segons els resultats de la prova 2].
5. Les persones sense llar s’han d’aturar i comptar fins a 4 [segons els resultats de la prova 7].
6. S’han d’aturar les persones que tenen una ocupació que representa 12.000 euros anuals [segons els resultats de la prova 6].

Per obtenir les activitats més detallades i el material necessari, descarrega’t el document que trobaràs al material adjunt.

Edat de 12 a 16 anys
Temàtica Igualtat d’oportunitats i Participació i Democràcia
Tipus Joc i Joc de simulació
Projecte Proposta educativa Mirall
Espai Interior
Autoria Fundesplai
Llicència Reconeixement – No Comercial – Compartir Igual (by-nc-sa)

Som Fundesplai

Som Fundesplai, una entitat sense ànims de lucre amb la missió d'educar els infants i joves, enfortir les entitats de lleure i el Tercer Sector, millorar el medi ambient i promoure la ciutadania i la inclusió social, amb voluntat transformadora.

Coneix Fundesplai