L'arbre dels desitjos

  • de 10 a 17 anys
  • Activitat artística i Dinàmica de grup
  • Amistat i convivència, Ciutadania compromesa, Pau i solidaritat, i Sostenibilitat
  • Proposta educativa B612

Descripció

L’activitat consisteix en construir un arbre dels desitjos on penjar-hi el desig més important de cadascú, un joc de rols que permetrà als infants posar-se en el paper dels altres i posteriorment en el seu.

Objectius

  • Adonar-se de la distribució irregular dels recursos que hi ha al planeta i entre els diferents països.
  • Aprendre a gestionar desigualtats de disponibilitat de recursos.
  • Reflexionar sobre el nostre paper i la nostra actitud davant la resta del grup.

Llegeix el desenvolupament de l'activitat

PRESENTACIÓ

La imaginació, el treball en grup i la reflexió entorn la distribució desigual dels recursos arreu del planeta són els eixos d’aquesta dinàmica tan oberta com interessant.

L’activitat consisteix a construir un arbre dels desitjos on penjar el desig més important de cadascú.

ACTIVITATS

Repartim el material

Inicialment es reparteix el material a cada petit grup per elaborar el seu arbre dels desigs. La repetició del material no serà equitativa per a cada grup, representant així la distribució irregular dels recursos.

Els rols

Cadascú dins el grup té un rol definit (segons la targeta que li toqui) que ha de representar durant la primera meitat de l’activitat. No es podran explicar els rols, com tampoc es podrà parlar durant tota la primera meitat de l’activitat (és important complir aquesta norma tot i que segurament fer-ho demanarà un esforç extra a l’educador).

La segona meitat de l’activitat funcionarà de la mateixa manera però sense rols, per tal que tots els grups puguin fer l’arbre i relacionar-se entre ells com espontàniament els surti.

La cloenda

L’activitat conclou tot parlant sobre què ha costat més, com s’han pres les decisions, com s’han sentit, perquè s’han sentit així, si s’han enfadat o posat nerviosos…

Es parlarà sobre la injustícia de la diferència de repartiment de material que ha tingut cada grup a l’hora de construir l’arbre tot mostrant el paral·lelisme amb la distribució irregular de recursos a la Terra. Es buscaran exemples clars i propers o coneguts. Demanarem a cada infant que expliqui a la resta com ha viscut aquesta situació. I el rol que els ha tocat obeir durant la primera part de l’activitat? Els ha costat? Per què?

Per acabar, cada grup presentarà el seu arbre dels desigs i cada participant escriurà un desig en un tros de paper o cartolina i l’hi penjarà.

EIX ARTÍSTIC: EXPOSEM ELS NOSTRES ARBRES

Sovint el resultat artístic de l’activitat (els arbres que han construït cadascun dels grups) ja és prou “digne” de ser exposat perquè la resta de la comunitat de l’esplai en pugui gaudir.

Es pot proposar a més que a part dels desitjos que ja hi haurà penjats de cada component del grup, la resta d’infants, monitors/res, famílies, … Puguin, si ho volen, penjar el seu desig a l’arbre que més els agradi. Una pila de trossos de paper i un parell de retoladors al costat dels arbres poden animar a la gent a fer-ho.

 

Valoració

La valoració final de les diferents activitats proposades en aquesta fitxa ens hauria de permetre profunditzar en els següents aspectes:

– Actitud presa per cadascú davant les desigualtats de recursos que hi havia a l’inici de l’activitat. Com hem reaccionat: hem compartit amb la resta? Hem considerat que eren nostres per dret? I els grups que han resultat menys afavorits en el repartiment de material, com han reaccionat?

– Respecte cap al material fungible mostrat durant l’activitat.

– Capacitat de seguir les normes de la dinàmica, guardant silenci absolut a la primera part de la mateixa i seguint el rol que ens ha tocat al peu de la lletra.

Edat de 10 a 17 anys
Temàtica Amistat i convivència, Ciutadania compromesa, Pau i solidaritat, i Sostenibilitat
Tipus Activitat artística i Dinàmica de grup
Projecte Proposta educativa B612
Espai Interior
Autoria Fundesplai
Llicència Reconeixement – No Comercial – Compartir Igual (by-nc-sa)

Som Fundesplai

Som Fundesplai, una entitat sense ànims de lucre amb la missió d'educar els infants i joves, enfortir les entitats de lleure i el Tercer Sector, millorar el medi ambient i promoure la ciutadania i la inclusió social, amb voluntat transformadora.

Coneix Fundesplai