A què juguem al Senegal?

 • de 7 a 99 anys
 • Joc, Joc d'equip, i Joc tradicional
 • Amistat i convivència, Diversitat i interculturalitat, Drets de l’Infant, i Migracions i refugi
 • Proposta educativa nuSOS

Descripció

Descobrim la cultura del joc popular dels infants del Senegal. D’aquesta manera volem promoure la interculturalitat a través del joc. Descobrirem com es juga al WARI, un joc tradicional senegalès.

Objectius

 • Promoure els valors de la interculturalitat a través del joc.
 • Apreciar la diversitat cultural com a font d’enriquiment i posar l’accent en les similituds i no tant en les diferències.
 • Fomentar les actituds de respecte, col·laboració, solidaritat, ajuda, participació, etc.
 • Donar a conèixer els Drets de l’Infant, en particular, l’article 31, dret al lleure.

Llegeix el desenvolupament de l'activitat

  “Wari”

Objectiu:

Obtenir més de la meitat de les llavors.

Materials:

 • Es necessita un tauler amb 6 o 12 forats, compost per dues files, 12 o 24 llavors, fitxes, pedres (o qualsevol cosa petita).

Desenvolupament:

El Wari es juga normalment entre dues persones que se situen un davant de l’altre on el mig hi ha un tauler amb dues fileres de sis forats cadascun. Cada filera constitueix el camp o terreny del jugador situat més a prop. També, es necessita 12 o 24 llavors (es pot utilitzar qualsevol objecte petit).

Es col·loquen les llavors en la posició inicial, segons el dibuix. En cada buit 4 llavors. El graner que té a la seva dreta pertany a cada jugador. Els jugadors, alternativament, van agafant les llavors que hi hagi en un buit de la seva banda i van sembrant, en sentit contrari a les agulles del rellotge, una llavor en cada buit. Els graners no s’utilitzen en la sembra només serveixen per a dipositar les captures. Si l’última llavor cau en un buit del contrari suma 2 o 3 llavors, aquestes llavors són capturades i les de tots els buits anteriors que tinguin 2 o 3 llavors.

Les llavors capturades són acumulades en el graner propi del jugador. Si el buit triat conté moltes llavors, el sembrat pot exigir donar-li més d’una volta al tauler; en aquest cas el buit del qual es van agafar les llavors no es tindrà en compte en la sembra (se saltarà). Dels forats amb només una llavor no es podrà sembrar mentre es tinguin buits amb més llavors. El joc acaba quan un jugador, en el seu torn, deixa tots els seus forats buits. Quan s’acabin les possibilitats de jugar i els jugadors es posin d’acord per donar per acabada la partida, les bales que quedin en els forats passaran als graners respectius per al comptatge de peces capturades.

Guanya aquell jugador/a que aconsegueix més de la meitat de llavors.

*Consulta els links dels diferents exemples:

 

 

Valoració

Després del joc, conversem

La idea és generar un diàleg al voltant de les similituds que apreciem a través dels jocs com a símbol de totes les coses que ens uneixen entre les diferents cultures i valorar positivament els nous aprenentatges.

A més a més, procurarem relacionar aquests aspectes amb els drets de la infància per introduir la importància de la cultura del joc en el desenvolupament personal i social.

 • Trobeu similituds amb altres jocs que coneixeu? Quines?
 • Coneixeu el país de l’Afganistan? On el situaríem al mapamundi?
 • Teniu amics o amigues d’origen Afganès? I d’altres indrets?
 • El joc és important per als infants? Per què? Què aprenem?
 • Tots els infants del món poden jugar? Per què?
 • Sabeu què són els Drets de la Infància? Què diu l’article 31?

 

Edat de 7 a 99 anys
Temàtica Amistat i convivència, Diversitat i interculturalitat, Drets de l’Infant, i Migracions i refugi
Tipus Joc, Joc d'equip, i Joc tradicional
Projecte Proposta educativa nuSOS
Espai Exterior
Autoria Fundesplai
Llicència Reconeixement – No Comercial – Compartir Igual (by-nc-sa)

Som Fundesplai

Som Fundesplai, una entitat sense ànims de lucre amb la missió d'educar els infants i joves, enfortir les entitats de lleure i el Tercer Sector, millorar el medi ambient i promoure la ciutadania i la inclusió social, amb voluntat transformadora.

Coneix Fundesplai