Caliptra

El projecte CALIPTRA té la finalitat d’aconseguir treballar l’estabilitat, la inclusió social i laboral i l’apoderament de persones joves migrants d’entre 16 i 25 anys sense referents familiars a la societat d’acollida. Han de poder tenir un mínim de 6 mesos d’estància, i que a la seva arribada s’haguessin vinculat al sistema de protecció com a menors d’edat.

EL PROJECTE

 

 

 

 

Amb el projecte Caliptra treballem l’estabilitat, la inclusió social i laboral, i l’apoderament de les persones joves migrants d’entre 16 i 25 anys sense referents familiars a la societat d’acollida. Han de poder tenir un mínim de 6 mesos d’estància, i que a la seva arribada s’haguessin vinculat al sistema de protecció com a menors d’edat.

Amb aquest projecte es vol afavorir el desenvolupament personal, la inclusió social i la qualificació de tipus professional i laboral dels i les joves participants a través de l’acompanyament, l’arrelament, el treball comunitari, la formació i una experiència pràctica de qualificació professional.

ETAPES DEL PROJECTE

 

 

 

 
Amb el projecte Caliptra proposem a les persones joves participants un itinerari formatiu que té les següents etapes:
Etapes projecte Caliptra Fundesplai

ACOLLIDA

Detecció i derivació de les persones joves des d’un treball en xarxa amb les entitats col·laboradores i altres recursos educatius i socials: centres-pisos entitats que tenen la tutela – DGAIA, ajuntaments, serveis socials, entitats de primer recurs, entitats d’emergència, entitats residencials, entitats del tercer sector, etc. Des del moment de la selecció, el seguiment i la resta d’etapes del projecte en el treball en xarxa constitueix un dels pilars bàsics de l’èxit.
 

FORMACIÓ

La proposta de formació contempla un itinerari formatiu adaptat a la realitat i necessitats de les persones joves participants i que està principalment orientada cap a la inserció sociolaboral a partir d’una proposta que contempla, a més d’una formació específica d’Operacions Bàsiques de Cuina, mòduls referits tant al treball d’habilitats per a la vida i el treball de competències personals, un mòdul lingüístic segons l’àmbit formatiu de cuina, com un mòdul de treball i recursos per la inserció laboral.
 
 • C.1- Mòdul d’alfabetització
  Formació per als i les joves que necessiten millorar la llengua catalana segons el seu nivell inicial. Es farà relació directe de l’ús de la llengua en les qüestions quotidianes i que formen part del vocabulari que es pot donar a la formació d’ajudant de cuina per tal de que es vagin habituant de cara a les pràctiques.
 • C.2. – Mòdul de treball d’habilitats per a la Vida i competències personals
  Formació específica en aspectes relacionats amb les eines d’aprenentatge social. S’entén les competències com les eines que necessiten les persones joves per entendre el món en què estan creixent i que els guiïn en el seu actuar, i per posar les bases perquè esdevinguin persones capaces d’intervenir activament i crítica en la societat plural, diversa i en canvi continu, que els ha tocat viure.
 • C.3- Curs d’Ajudant de cuina (formació teòrica i pràctica)
  La formació d’ajudant de cuina relacionada amb la família d’Hostaleria, vol d’una banda oferir a les persones participants la possibilitat d’entrar en un sector puntal de l’economia del nostre país i, per tant, un sector amb alt grau de demanda de treballadors/es, i per altre, cobrir la pròpia necessitat del mercat amb professionals que tinguin unes competències tècniques adequades per donar resposta al mercat de treball. D’aquesta manera realitzem una proposta formativa que vol capacitar els i les joves per al desenvolupament la seva activitat professional com a auxiliar o ajudant, tant en grans com en mitjanes i petites empreses, principalment, del sector d’hoteleria.
 • C.4- Mòdul de qualificació laboral
  Formació específica en el desenvolupament de les competències per assegurar la inclusió en el mercat laboral. Aquest mòdul vol posar en relació l’aprenentatge de les competències transversals amb la seva aplicació en el món laboral. També es farà un abordament per fer un treball de la marca personal de cada jove, preparació d’entrevistes, revisió i adequació de currículum, etc. Aquest serà el pas previ per a la següent fase de la part formativa.
 

ARRELAMENT

Aquesta feina transversal respon a la necessitat que les persones nouvingudes aprenguin i coneguin els elements que expliquen la forma de ser de la societat i que, principalment, s’aglutinen al voltant d’elements com la història, la cultura, les tradicions i la llengua.
 
Aquests elements son imprescindibles de cara al treball d’aquest eix transversal: l’aprenentatge cultural significatiu. La persona jove nouvinguda ha de fer un aprenentatge que li permeti, posant en relació el seu propi model cultural i el del país d’acollida, aportar valor nou a la societat que l’acull.
Un altre element d’aquesta fase transversal d’arrelament té a veure amb la creació de xarxa que es realitzarà a partir de tres elements principals: PARTICIPACIÓ, VOLUNTARIAT I MENTORIA.

ACOMPANYAMENT PERSONALITZAT I DE GRUP

El programa promou un procés d’acompanyament i tutoria durant tot el període i en tots els espais per on transiten els i les joves al llarg de la proposta.

CONTACTE

 

 

 

 

Si tens interès en el projecte Caliptra, omple aquest senzill formulari de contacte perquè ens puguem adreçar a tu el més aviat possible. Moltes gràcies!

 

 

 

 

Digue'ns qui ets(Obligatori)
Nom i cognoms(Obligatori)
Subscripció butlletí
Política de privacitat(Obligatori)

AMB EL SUPORT DE

Suport institucional projecte Caliptra Fundesplai

SEGUEIX-NOS!

Subscriu-te i rebràs regularment l’actualitat Fundesplai, recursos educatius, i continguts relacionats amb els nostres projectes i serveis.
Subscriu-te per a l’educació, la convivència i la sostenibilitat!

Segueix-nos també a les xarxes socials

Som Fundesplai

Som Fundesplai, una entitat sense ànims de lucre amb la missió d'educar els infants i joves, enfortir les entitats de lleure i el Tercer Sector, millorar el medi ambient i promoure la ciutadania i la inclusió social, amb voluntat transformadora.

Coneix Fundesplai