Compartir

Què és?

La proposta educativa Compartir és una oportunitat per aprofundir en una ciutadania compromesa, és a dir, en les experiències d’aprenentatge-servei que l’esplai pot oferir als infants i joves. Durant molts anys, els esplais hem impulsat accions d’utilitat social sense donar-li el nom d’aprenentatge-servei: camps de treball, campanyes solidàries, intervencions directes en els barris per millorar la qualitat de vida dels veïns…

La campanya C2 ciutadans compromesos, impulsada per la Fundació Catalana de l’Esplai, tracta que els infants i joves participin directament en la societat, que actuïn positivament contribuint a millorar l’entorn. I fer-ho embrutant-se les mans, en lloc de només parlar de la importància de la participació, o només practicar jocs i dinàmiques de grup per exercitar habilitats socials. Tot això és interessant, però per aprendre a ser ciutadà cal implicar-se i passar a l’acció.

Per això, la proposta educativa Compartir és un instrument molt valuós d’aquesta campanya, i constitueix una eina per fer emergir les experiències educatives dels esplais en les quals els infants i joves actuen comprometent-se amb la societat que els envolta.
En aquestes experiències, els nois i noies reben, “surten guanyant”: en aprenentatges de coneixements, habilitats, actituds i valors… I també donen, creativament, alguna cosa d’ells mateixos a la societat, pensant en els altres i no en sí mateixos.

Objectius de la proposta

Els objectius educatius generals de la proposta Àgora s’articulen al voltant dels quatre valors humans de la Fundació Catalana de l’Esplai:

Utopia

Contribuir a millorar el món mitjançant l’exercici de la participació i el compromís social per esdevenir ciutadans i ciutadanes millors, i persones més felices. Desitjar un altre món és possible.

Iniciativa

Ser ciutadans i ciutadanes activistes, capaços de transformar la societat. Desenvolupar l’esperit crític, la creativitat, el protagonisme i l’esforç personal en les accions i projectes que duem a terme.

Solidaritat

Viure la participació com a tasca col·lectiva, d’obertura a l’entorn i de compromís social, especialment amb les persones i els col·lectius que viuen en condicions pitjors.

Felicitat

Aprendre a trobar satisfacció personal i en grup a partir de l’experiència de la participació. Descobrir la felicitat a partir de la convivència i de les experiències vitals senzilles i intenses.

Som Fundesplai

Som Fundesplai, una entitat sense ànims de lucre amb la missió d'educar els infants i joves, enfortir les entitats de lleure i el Tercer Sector, millorar el medi ambient i promoure la ciutadania i la inclusió social, amb voluntat transformadora.

Coneix Fundesplai