Avantatges fiscals dels donatius

FER UNA DONACIÓ COSTA MOLT POC 🥳

Per exemple: fer un donatiu de 250 € només et costarà 12,50 €. Impressionant, no?

Dedueix-te fins al 95% en l’IRPF!!

Les aportacions i donacions que es fan a fundacions o associacions declarades d’utilitat pública, com és el cas de Fundesplai – Fundació Catalana de l’Esplai, comporten grans avantatges fiscals tant per a les persones físiques (IRPF) com per a les persones jurídiques (Impost de Societats).

Persones físiques [1] [2]

Les persones físiques que col·laborin amb Fundesplai – Fundació Catalana de l’Esplai (entitat acollida a la Llei 49/2002) es poden beneficiar de fins a un 95% de deducció a la declaració d’IRPF per als primers 250€ de la seva donació.

D’aquest percentatge, el 80% correspon al tram estatal[3] d’aquest impost i el restant 15%, a l’autonòmic[4]. Fundesplai – Fundació Catalana de l’Esplai està inscrita al registre d’entitats de Foment de la Llengua Catalana. Les donacions efectuades a aquestes entitats donen dret a una deducció en l’IRPF del 15%, amb el límit màxim del 10% de la quota íntegra autonòmica.

A més, es podrà aplicar una deducció de fins a un 60% a la quantitat donada que excedeixi els primers 250 € (45% al tram estatal[3] i 15% al tram autonòmic[4]), sempre que s’hagin fet donatius a la mateixa entitat els últims tres anys. Si no es dona aquesta circumstància, el dret de deducció serà d’un 50%.

  IRPF Primers 250 € Resta donació que sobrepassi 250 € Donacions
recurrents: resta donació que sobrepassi 250 €
Part estatal 80% 40% 45%
Part catalana 15%
Total desgravació 95% 55% 60%

A continuació es mostra un exemple:

Quantitat donada 467,00 €
Tram 1 (0 – 150 €) 250,00 €
% tram 1 95%
Deducció tram 1 237,50 €
Tram 2 (+ de 150€) 217,00 €
% tram 2 60%
Deducció tram 2 130,20 €
Deducció total 367,7 €
Cost final 99,30 €

Persones jurídiques (organitzacions) [5]

Amb relació a les donacions de persones jurídiques (empreses, entitats, etc.), .) el percentatge general de deducció en l’Impost sobre Societats és del 40%. Si es dona la condició de recurrència, aquest augmenta fins el 50%.

Aquests imports deduïbles estan limitats a un 15% de la base imposable de l’Impost sobre Societats de l’empresa/entitat donant.

Donacions puntuals 40%
Donacions recurrents 50%
Límit de deducció de la base liquidable 15%

El certificat de la quantitat total donada es trametrà per correu electrònic a finals de gener de l’any següent. En el cas de necessitar-lo abans, feu-nos-ho saber trucant al 93 551 17 71.


[1] Percentatges de deducció establerts a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense afany de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge, normativa legal aplicable a la Fundació Catalana de l’Esplai, modificada pel Reial Decret Llei 6/2023, de 19 de desembre.
[2] Percentatge establert a l’article 14.1 de la Llei 21/2005, de 29 de desembre, de Mesures Fiscals i Financeres de la Comunitat Autònoma de Catalunya, modificat per l’art. 140 de la Llei 5/2017, de 28 de març.
[3] La base de la deducció per al/la donant no podrà superar el 15% de la seva base liquidable de l’exercici, pel tram estatal de l’IRPF. El percentatge del 45% sobre l’import que sobrepassi els 250 € s’aplicarà a les donacions que compleixin amb els requisits de recurrència, és a dir, si en els dos períodes impositius immediatament anteriors s’haguessin realitzats per part de la persona donant aportacions amb dret de deducció a favor de Fundesplai, per un import igual o superior en cadascun d’ells, al de l’exercici anterior.
[4] Persones físiques residents fiscals a Catalunya. La desgravació no pot superar el límit màxim del 10% de la quota íntegra autonòmica de la persona donant.
[5] Donacions amb dret de deducció que s’hagin efectuat a la mateixa entitat durant els dos exercicis immediats anteriors, i que hagin estat per un import igual o superior, en cadascun d’ells, al de l’exercici anterior.

SEGUEIX-NOS!

Subscriu-te i rebràs regularment notícies, recursos educatius i continguts relacionats amb els nostres projectes i serveis de Fundesplai!

  • Hidden
  • Aquest camp només és per validació i no s'ha de modificar.

Segueix-nos també a les xarxes socials

Som Fundesplai

Som Fundesplai, una entitat sense ànims de lucre amb la missió d'educar els infants i joves, enfortir les entitats de lleure i el Tercer Sector, millorar el medi ambient i promoure la ciutadania i la inclusió social, amb voluntat transformadora.

Coneix Fundesplai

SEGUEIX-NOS!

Subscriu-te i rebràs regularment notícies, recursos educatius i continguts relacionats amb els nostres projectes i serveis de Fundesplai!

  • Hidden
  • Aquest camp només és per validació i no s'ha de modificar.

Segueix-nos també a les xarxes socials

Som Fundesplai

Som Fundesplai, una entitat sense ànims de lucre amb la missió d'educar els infants i joves, enfortir les entitats de lleure i el Tercer Sector, millorar el medi ambient i promoure la ciutadania i la inclusió social, amb voluntat transformadora.

Coneix Fundesplai