b612

Avaluació

Com avaluar? 

Per poder valorar l’aplicació de la proposta educativa és important portar a terme un procés integral d’avaluació. L’avaluació ha d’incloure: una diagnosi inicial dels diferents col·lectius a qui va destinada, una diagnosi de l’equip de monitors/res i una avaluació de les diferents activitats i de la proposta educativa en si, com a recurs que ha de facilitar la incorporació de la perspectiva de la participació en l’educació en el lleure d’infants i joves.

El procés d’avaluació s’ha de planificar a l’inici del curs, a partir del projecte educatiu del centre, dels objectius que ens proposem per a cada grup i dels objectius que es plantegen a la proposta educativa.

Establim tres àmbits de valoració:

  • Infants i adolescents
  • Famílies
  • Equip educatiu

Infants i adolescents: per avaluar l’impacte de la proposta en aquest àmbit, combinem la valoració que l’equip de monitors i monitores fem del grau d’assoliment dels objectius educatius que ens havíem proposat i una avaluació més continuada, feta pels nois i noies, al final de cada activitat o projecte.

Famílies: seguim el mateix esquema anterior. D’una banda, avaluem el grau d’assoliment dels objectius que ens havíem proposat per a aquest col·lectiu i, d’altra banda, la valoració que les famílies fan de la proposta: grau de coneixement, interès, canvis que han pogut observar en el comportament dels seus fills i filles, etc.

Equip educatiu: avaluem l’impacte de la proposta en l’equip de monitors i monitores pel que fa a la seva formació, motivació, experiència, etc. Tinguem present també la valoració de l’equip respecte les activitats, l’eix d’animació i els projectes plantejats a la proposta educativa.

 

Som Fundesplai

Som Fundesplai, una entitat sense ànims de lucre amb la missió d'educar els infants i joves, enfortir les entitats de lleure i el Tercer Sector, millorar el medi ambient i promoure la ciutadania i la inclusió social, amb voluntat transformadora.

Coneix Fundesplai