b612

Què és?

B612 per un consum conscient i sostenible és una proposta educativa de Fundesplai per als cursos 2012-2015.Es tracta d’un recurs didàctic per treballar l’educació del consum en el marc del lleure dels infants, joves, famílies  i comunitat educativa en general. Aquesta proposta educativa pretén contribuir al patrimoni pedagògic de l’educació en valors, tot potenciant la reflexió entorn el fenomen del consum a la nostra societat, mitjançant una fonamentació pedagògica i un seguit d’activitats que trobareu en aquest lloc web

Desafiaments

Aquesta proposta educativa ha estat en molts sentits un bon desafiament per a l’equip d’educadors i educadores que l’hem elaborada. En primer lloc perquè abordar el tema de l’educació del consum ens ha obligat a nosaltres mateixos a  repensar la nostra manera de consumir: Necessito tantes coses? És el mateix consum que consumisme? Quines conseqüències té que jo desitgi tantes coses? quin lloc ocupa el consum a la meva vida? Una altra manera de consumir és possible?

El segon desafiament té a veure amb el model de proposta educativa. Al llarg de 23 anys, l’elaboració de les propostes educatives ha transcorregut per diferents etapes, ajustant-se a les necessitats i als objectius de cada moment. Amb aquesta proposta i fruit d’un procés de reflexió als esplais, plantegem un nou model que incorpora d’una banda, el desenvolupament de la proposta educativa durant dos cursos per tal d’aprofundir més pausadament en  l’eix de treball i els continguts. I d’altra banda, l’impuls de projectes i campanyes amb la intenció de sensibilitzar la societat a partir d’accions conjuntes, com a moviment, sumant forces. “Cap menjar a la Brossa” constituirà la primera campanya de sensibilització que endegarem durant aquest curs.

Què volem aconseguir?

Ens proposem donar eines per prendre decisions de manera reflexiva i autònoma per:

  • Aprendre que cada acte de consum té unes conseqüències ambientals i socials, i que hi ha connexions i interaccions molt subtils, però molt fortes.
  • Aprendre que el consum no només depèn de raons objectives, sinó que consumim també d’acord amb un conjunt d’emocions i motivacions. A conèixer i reconèixer el què ens agrada, a aprendre a diferenciar entre necessitat i desig, a veure la influència del consum en els processos de socialització i la formació de la identitat…
  • Aprendre a treure’n el màxim profit davant de cada acte de consum. A conèixer els nostres drets i deures com a persones consumidores, a organitzar les compres amb llistes de productes, a gestionar els diners,…
  • Aprendre que consumir és també una forma d’intervenció social, un acte polític, de transformació social a petita escala: a treballar l’esperit crític i les opcions personals de cadascú i també com a col·lectiu.
  • Aprendre que cada acte de consum pot ser una oportunitat educativa per ajudar a cada infant i jove a construir-se el seu propi model de consum a partir de les seves habilitats i les seves capacitats de presa de decisions. A dialogar i valorar de manera constructiva els punts de vista dels altres, a analitzar la diversitat de formes de consumir, tenint en compte totes les experiències i la capacitat de reflexionar sobre elles…

Som Fundesplai

Som Fundesplai, una entitat sense ànims de lucre amb la missió d'educar els infants i joves, enfortir les entitats de lleure i el Tercer Sector, millorar el medi ambient i promoure la ciutadania i la inclusió social, amb voluntat transformadora.

Coneix Fundesplai