Agora

Què és?

Àgora és una proposta educativa de Fundesplai, i que forma part de la campanya Ciutadania Compromesa, per als cursos 2011-2012.  És una proposta que incideix en la participació per abordar diverses qüestions de caràcter educatiu i social, com per exemple la dificultat per comprometre’s amb la comunitat per part dels infants i joves, o bé la necessitat de fomentar espais d’interrelació i participació de totes les persones i col·lectius participants de l’Esplai.

Objectius de la proposta

Els objectius educatius generals de la proposta Àgora s’articulen al voltant dels quatre valors humans de la Fundació Catalana de l’Esplai:

Utopia

Contribuir a millorar el món mitjançant l’exercici de la participació i el compromís social per esdevenir ciutadans i ciutadanes millors, i persones més felices. Desitjar un altre món és possible.

Iniciativa

Ser ciutadans i ciutadanes activistes, capaços de transformar la societat. Desenvolupar l’esperit crític, la creativitat, el protagonisme i l’esforç personal en les accions i projectes que duem a terme.

Solidaritat

Viure la participació com a tasca col·lectiva, d’obertura a l’entorn i de compromís social, especialment amb les persones i els col·lectius que viuen en condicions pitjors.

Felicitat

Aprendre a trobar satisfacció personal i en grup a partir de l’experiència de la participació. Descobrir la felicitat a partir de la convivència i de les experiències vitals senzilles i intenses.

La participació

Què és la participació?

 • Ser protagonista i ser solidari.
 • Ser capaç de donar i ser capaç de rebre.
 • Entomar les dificultats, esforçar-se i gaudir de la ciutadania.
 • Prendre part en processos i reconèixer els límits.
 • Participar no és voler decidir sense treballar.
 • Participar no és parlar sense escoltar.
 • Participar no és ser un o una tastaolletes.
 • Participar no és deixar sols els infants.

Què aporta la participació?

Quan els nois i noies participen*:

 • Adquireixen major capacitat de decisió sobre la seva vida. S’enforteix la seva autoestima i s’incrementen la seva confiança i autonomia.
 • Es potencia el sentiment de pertinença i de responsabilitat, perquè es comprometen i s’involucren en els processos de presa de decisions.
 • S’adonen que les seves idees i opinions són importants i senten el respecte de les persones adultes.
 • Es desenvolupen l’esperit crític i la creativitat i, en conseqüència, també la  capacitat per promoure canvis.
 • Es fomenta una cultura democràtica, atès que a través dels processos participatius s’exercita el joc democràtic.
 • Les competències i habilitats que s’adquireixen des de la petita infància conformaran la manera de relacionar-se amb l’entorn i la societat en general quan siguin persones adultes.

*Font: idees extretes de la guia: http://www.unicef.org/uruguay/spanish/GUIA_1.pdf

Com s’aprèn a participar?

Per ensenyar a participar, nosaltres, els educadors i les educadores, i les famílies hem de saber-ne. Tot seguit, apuntem cinc qüestions que cal tenir en compte per acompanyar els nois i les noies en el procés d’aprenentatge de la participació:

 • S’aprèn participant dia rere dia, com a fet quotidià.
 • S’aprèn per mitjà de la vida en grup, assumint responsabilitats i exercint l’autonomia.
 • S’aprèn en un ambient càlid i positiu.
 • S’aprèn quan la participació serveix per a alguna cosa.
 • S’aprèn amb el guiatge de la persona adulta, trobant un equilibri entre intervenir i deixar que els infants facin les coses tot sols.

Mecanismes de participació

Seguidament, recollim pràctiques i propostes de funcionament que afavoreixin la participació dels nois i noies:

 • La pedagogia del projecte i l’aprenentatge-servei: és fonamenta en l’acció, una acció encaminada a assolir una fita col·lectiva. I quan els projectes incorporen la dimensió de servei als altres, també aprenem a contribuir amb la societat.
 • Vida quotidiana: per tal que els infants s’impliquin i se sentin protagonistes dels seus projectes és necessari pensar en els recursos de funcionament del grup que marcaran un ritme creixent de participació i autonomia.
 • Organització interna dels grups: té com a objectiu assolir gradualment cotes més elevades d’autogestió. L’estructura organitzativa dependrà de l’edat dels nois i noies, es fonamenta en la idea del treball cooperatiu en petits grups o equips.
 • Les assemblees: espai organitzat perquè els nois i noies i l’equip educatiu parlin del funcionament general del grup, de la convivència, del treball i dels acords presos conjuntament.
 • La comunicació en el lleure: estar ben informat i disposar de canals per expressar l’opinió garanteix un nivell de participació bàsic. Alguns mitjans per afavorir la comunicació són: les TIC, reunions amb famílies, díptics i revistes,…

Amb la col·laboració de:

Som Fundesplai

Som Fundesplai, una entitat sense ànims de lucre amb la missió d'educar els infants i joves, enfortir les entitats de lleure i el Tercer Sector, millorar el medi ambient i promoure la ciutadania i la inclusió social, amb voluntat transformadora.

Coneix Fundesplai