Stop desigualtats!

  • de 12 a 16 anys
  • Activitat artística i Dinàmica de grup
  • Diversitat i interculturalitat i Igualtat d’oportunitats
  • Proposta educativa Mirall

Descripció

Proposem un projecte a través del qual els i les joves aprenguin a ser crítics i crítiques amb les desigualtats entre homes i dones dins de la nostra societat i també reflexionin sobre el paper de la dona arreu del món.

Objectius

– Captar situacions de desigualtat en el nostre entorn més immediat i fer visibles els que són invisibles a la mirada quotidiana.

– Prendre consciència que la discriminació envers la dona augmenta quan aquesta viu en situació de pobresa i exclusió.

– Ser creatius i agents actius de transformació social. Comprometre’s a dur a terme projectes i accions que millorin les condicions de vida dels altres.

– Adquirir un compromís amb els companys i companyes, responsabilitzant-se de les diferents fases del projecte.

Llegeix el desenvolupament de l'activitat

PRESENTACIÓ

A partir de la creació d’espais de reflexió dins del grup (jocs, dinàmiques, el visionat d’un vídeo i/o pel·lícula, etc.) es tracta que puguin observar i reflexionar, prèviament, sobre algunes situacions de desigualtat per raó de gènere que es donen al seu entorn més proper i obrir la mirada a la situació de la dona en els països en vies de desenvolupament. Una vegada feta la reflexió, han d’adquirir algunes nocions sobre fotografia per crear un “fotomuntatge” sobre alguna situació de desigualtat que hagin treballat i/o que vulguin denunciar.

MOTIVACIÓ

Presentem diverses activitats d’escalfament que serviran de reflexió i punt de partida per dur a terme el projecte Stop Desigualtats.

Quants missatges caben en una imatge?

Amb aquesta activitat es vol evidenciar la importància de la imatge en els mitjans de comunicació i la relació que s’estableix en la construcció dels rols de gènere.

Per fer aquesta activitat serà necessari preparar diversos exemplars de revistes per a públic adolescent, així com premsa, especialment l’esportiva. L’esport també crea mites i models de referència per als joves, d’aquí la importància de treballar aquest àmbit:

– Quantes dones esportistes famoses coneixem?
– Quin tractament tenen les dones esportistes a la premsa? I els homes esportistes?
– Els esports que mouen masses els protagonitzen equips masculins o femenins?

Es demanarà als i les joves que retallin les imatges que sota el seu parer descriuen situacions de desigualtat de gènere, però també aquelles que trenquen amb els estereotips i mostren una imatge més actualitzada dels rols masculins i femenins.

Aquestes imatges s’enganxaran damunt d’un paper d’embalar i encetarem una reflexió:
– Quins rols de gènere es veuen reproduïts en les imatges seleccionades?
– Podem parlar d’estereotips de gènere?
– Quines conseqüències socials té això?
– Quines propostes de canvi, més justes, faríeu?

Pobresa i dona

Cada dia rebem milers de notícies sobre la situació de pobresa en la que viuen milers de persones al món. Les dones conformen el col·lectiu més afectat a causa de la seva condició de discriminació múltiple: són dones i viuen en situació de pobresa.

Proposem una dinàmica perquè el grup de joves, individualment, empatitzi i reflexioni sobre aquesta qüestió.

Cercarem en el google imatges sobre dones i pobresa. Recopilarem tantes imatges com membres formin el grup de joves.

1. Descriure què veuen en la imatge.
2. Imaginar-se quina història de vida hi ha darrera de la fotografia. Com va ser tractada aquesta dona per la seva família, què va aprendre quan era petita…
3. Posar-se a la seva pell. Imaginar que som aquestes persones, pensar què ens agradaria canviar de la situació, etc.

Observem els anuncis i les tanques publicitàries

L’objectiu d’aquesta dinàmica és analitzar com es reprodueixen els estereotips de gènere a través dels mitjans de comunicació. Primer de tot, diferents grups crearan un anunci d’un producte determinat. Després els analitzarem i els compararem amb anuncis publicats en diferents revistes actuals.

– El grup en semicercle explicarem clara i breument en què consistirà la dinàmica.
– Dividim el grup en cinc subgrups. Repartim a cada subgrup un sobre on s’indica el producte del qual s’hauran d’inventar un anunci. També hauran d’especificar els personatges que hi intervenen i el diàleg que mantenen.
– Deixarem uns 10 minuts per tal que cada subgrup pugui crear el seu anunci. Demanarem a cada subgrup que ens representi l’anunci que han inventat.

Per la posada en comú i debat: Seguirem les següents passes per a la reflexió sobre cada anunci que han inventat:

• Per què ho han fet així?
• Com són les dones i els homes que hi apareixen?
• Quins comportaments, expectatives i desigs tenen?
• Quines relacions estableixen entre ells? Trobeu identitats de gènere estereotipades?

Analitzarem els rols de gènere en diferents anuncis que actualment es publiquen en algunes revistes o que s’emeten per televisió. Els compararem amb els anuncis que ells han produït i reflexionarem sobre com nosaltres mateixos/es som agents reproductors de les identitats de gènere estereotipades.

ACTIVITATS

Fer un fotomuntatge

El fotomuntatge és una tècnica que consisteix a ajuntar dues o més fotografies o imatges en una sola. És una tècnica antiga que data de finals del segle XIX.

Per fer un fotomuntatge és necessari que tinguem en compte els següents aspectes:

1. Pensar en la idea que volem transmetre. Quina vessant de la igualtat de gènere volem expressar?
– Un missatge de corresponsabilitat en les tasques de la llar.
– Un missatge de denúncia de l’ús de la imatge de la dona com a objecte de desig.
– Un missatge a favor dels nous rols de masculinitat i feminitat.
– Un missatge sobre els valors que promou la igualtat de gènere.

2. Després imaginarem quina imatge podria representar millor la nostra idea.

3. Tot seguit cercarem fonts per trobar aquestes imatges:
– Les imatges poden ser situacions creades pels mateixos grups de joves on apareguin ells com a protagonistes de la fotografia.
– També poden fotografiar diferents objectes i posteriorment crear el muntatge o collage.
– Hi ha l’opció de cercar imatges via Internet o a través de revistes.

4. Un cop tinguem les imatges crearem el fotomuntatge. Per fer-ho hi ha dues possibilitats:
– Fer un collage sobre el paper, retallant les fotografies, enganxant-les i superposant-les fins a aconseguir la imatge desitjada.
– Utilitzar un programa informàtic d’edició d’imatges.

 

Valoració

Aquesta proposta de treball requerirà diferents moments de valoració amb el grup. La reflexió i la valoració final hauria de servir per aprofundir en els següents aspectes:

– Comprendre que hi ha molts i diversos factors (els mitjans de comunicació, la família, la colla…), que influeixen en la nostra manera de concebre les relacions i el gènere. Sobretot, adonar-se’n que això pot canviar i que podem reconstruir una nova visió i, per tant, modificar el nostre comportament.

– La fotografia com a mitjà artístic i documental. Analitzarem si els resultats han estat els esperats, si ens han servit per prendre major consciència de les desigualtats, etc.

– La participació en els espais de reflexió. Tothom hi ha participat? Quins aspectes han despertat més interès?

– L’ambient de grup i les relacions interpersonals.

– La capacitat per organitzar el treball i el compromís per dur a terme un projecte.

Material addicional

Edat de 12 a 16 anys
Temàtica Diversitat i interculturalitat i Igualtat d’oportunitats
Tipus Activitat artística i Dinàmica de grup
Projecte Proposta educativa Mirall
Espai Interior
Autoria Fundesplai
Llicència Reconeixement – No Comercial – Compartir Igual (by-nc-sa)

Som Fundesplai

Som Fundesplai, una entitat sense ànims de lucre amb la missió d'educar els infants i joves, enfortir les entitats de lleure i el Tercer Sector, millorar el medi ambient i promoure la ciutadania i la inclusió social, amb voluntat transformadora.

Coneix Fundesplai