La promesa

  • de 15 a 99 anys
  • Audiovisual, Dinàmica de grup, Joc, i Joc de simulació
  • Diversitat i interculturalitat, Igualtat d’oportunitats, Migracions i refugi, i Pau i solidaritat
  • Proposta educativa nuSOS

Descripció

Activitat tipus role playing per entendre i empatitzar des de la vessant més emocional el procés migratori. Perquè posar-nos a la pell d’aquesta gent ens pot permetre entendre millor la seva realitat.

Objectius

  • Promoure la reflexió crítica al voltant de la realitat migratòria i les diferents oportunitats que tenen les persones davant del fet migratori, depenent de les seves realitats (país d’origen, edat, nivell econòmic, … ).
  • Conèixer (a grans trets), el marc normatiu que regula la situació d’aquests col·lectius per tal de comprendre la multiplicitat de factors que intervenen en els processos migratoris.
  • Clarificar conceptes claus: refugiat/da, desplaçat/da, demanant d’asil, migrant voluntari/ària, desplaçat/da climàtica, etc.
  • Prendre consciència i emfatitzar amb les situacions que viuen les persones migrades des d’una vessant humana.
  • Imaginar possibles alternatives/solucions als “problemes” que es detectin en els processos migratoris.

Llegeix el desenvolupament de l'activitat

Resum de l’activitat

Aquesta proposta és una versió adaptada de l’activitat La Promesse (la Promesa). “Cinefòrum i joc de rol sobre les emocions de les persones migrants d’Oxfam Intermón” . Vol oferir als i les joves participants, una experiència emocional immersiva convidant-los a posar-se en la pell de les persones que decideixen o es veuen forçades a emprendre un procés migratori.

L’activitat està pensada per realitzar-la en una única sessió, amb un temps de dedicació d’unes 4 hores. Aquesta adaptació es podria desenvolupar en més d’una sessió i més hores, però recomanem fer-la en una única sessió per mantenir el “clima” emocional i de reflexió del grup.

L’activitat consta de 7 fases. Cada fase de l’activitat hauria de tenir una durada màxima de 20-25 minuts.

El desenvolupament de la proposta es farà mitjançant una dinàmica de role-playing amb una proposta que es compon de dos blocs diferenciats:

– FASE 0. Visionat i debat al voltant d’un curtmetratge per acostar-nos a la temàtica de les migracions des d’una vessant emocional.

– FASE 1 a 7. Farem un viatge migratori amb un personatge que inventarem a partir d’unes dades (Role playing) . A cada una de les 7 fases ens trobarem amb una situació que farà referència a un moment del procés migratori i que ens permetrà el debat i l’empatia amb les emocions del personatge.

Important. Descarregueu l’activitat completa a l’apartat de documents del recurs. 

Organització del grup

– El visionat i el debat del curtmetratge escollit el farem en gran grup.

– Les activitats de la Fase 1 a la 7 les farem en petits grups de 5 participants. Cada grup estarà situat en un racó de l’espai i cada cop que passem de fase ens mourem a un altre racó, per tenir la sensació que ens movem igual que ho fa el nostre personatge imaginari.

– Al finalitzar el joc es farà un plenari per compartir l’experiència viscuda.

Equip dinamitzador

– Aquesta activitat està pensada per ser dinamitzada per professionals amb un perfil d’educador/a amb un bon coneixement del grup a dinamitzar.

– És important la lectura atenta de l’activitat i preparar bé les diferents fases proposades.

El paper dels Masters a l’activitat

– L’equip educatiu són els “màsters” del joc de rol, és a dir, els encarregats de plantejar als grups els diferents reptes als quals s’enfronta el seu personatge en la seva migració (fases del joc). Encara que el joc de rol pot ser portat per un sol “màster”, atès que es tracta d’un paper crucial en el desenvolupament del joc, és aconsellable que més d’un professional pugui dinamitzar i acompanyar en tot moment el joc.

– Per mitjà de la deliberació i del diàleg amb el seu “màster”, els grups ani­ran prenent les decisions del seu personatge (què han de fer, amb qui han de parlar, quins passos han de seguir, etc.) i determinant els diferents estats emocionals pels quals travessa.

– El diàleg amb el “màster” es recomana que es faci grup a grup; no es pot fer amb més d’un grup a l’hora.

Aspectes a tenir en compte pels Masters:

– A l’inici de cada fase, cada grup rep un encàrrec per part del “màster”. Es lliura un sobre amb el títol de la fase amb carto­lines de color a l’interior.

* Fora del sobre, escriuran la història del personatge a cada moment del seu viatge.
* Dins del sobre a la cartolina sempre escriurem les emocions que sent el personatge a cada moment.

– El “màster” haurà d’anar passant pels diferents grups per veure com els va, i   anar generant el diàleg amb el grup mica en mica. L’actitud davant les complicacions que es puguin anar donant sempre ha de ser d’ajuda i de facilitació. És important que es facin als grups les preguntes adequades per assolir la reflexió necessària.

MATERIAL NECESSARI

– 1 passaport de personatge per grup. (El trobareu a l’explicació de la Fase 1)
10 sobres per cada grup que participa.
Cartolines de deu colors diferents (caldrà ficar-les dins els sobres).
Un mapamundi.
Paper d’embalar llarg per la fase 7.
Retoladors i/o colors, cinta adhesiva, etc.
Qualsevol element d’ambientació, decoració o complement per a cada grup que es consideri per l’activitat.

 

Material addicional

Edat de 15 a 99 anys
Temàtica Diversitat i interculturalitat, Igualtat d’oportunitats, Migracions i refugi, i Pau i solidaritat
Tipus Audiovisual, Dinàmica de grup, Joc, i Joc de simulació
Projecte Proposta educativa nuSOS
Espai Interior
Autoria Oxfam Intermón
Llicència Reconeixement – No Comercial – Compartir Igual (by-nc-sa)

Som Fundesplai

Som Fundesplai, una entitat sense ànims de lucre amb la missió d'educar els infants i joves, enfortir les entitats de lleure i el Tercer Sector, millorar el medi ambient i promoure la ciutadania i la inclusió social, amb voluntat transformadora.

Coneix Fundesplai