Fundació Catalana de l'Esplai

Serveis a mida per a infants i joves

Serveis a mida per a infants i joves
Dissenyem a mida i desenvolupem programes i projectes que tenen com a denominador comú el seu caràcter innovador i que té en compte les diferents necessitats socials, comunitàries i educatives. Els programes que es desenvolupen en col·laboració amb l'administració pública, els centres escolars i altres institucions.

Dels projectes a mida que gestionem destaquem:

 • Programa Jugar i Llegir
  • És un programa socioeducatiu adreçat a infants d'entre 4 a 12 anys i a les seves famílies. Es du a terme en horari extraescolar i integra, de la mà de monitors/es especialitzats, dos aspectes estretament relacionats i complementaris per al desenvolupament dels infants: el joc i la lectura.
  • L'espai de joc pretén educar els infants en els valors de respecte i tolerància, desenvolupar la seva imaginació, la creativitat i també fomentar l'amistat i la convivència.
  • L'espai de lectura pretén potenciar l'hàbit de llegir i el gust pels llibres mitjançant diferents activitats, alhora que es treballen hàbits de conducta. També és un espai on poder elaborar els deures escolars.

 

 • Espai de Ludoteca
  • La ludoteca és un espai de joc lliure i dirigit, que garanteix la socialització de l'infant.
  • El nostre model de ludoteca propicia el joc lliure, espontani i creatiu. És dirigeix a infants, perquè desenvolupin la seva imaginació, aprenen a compartir i respectar les regles tant del joc com del espai. Serveix com recurs complementari a la labor educativa de l'escola oferint un ampli programa d'activitats i jocs actuals i tradicionals.

 

 • Dinamització de Consells d'Infants
  • Des de la Fundació Catalana de l'Esplai apostem per la dinamització dels Consells d'Infants com a òrgan de participació ciutadana format per nens/es, que es reuneixen mensualment per abordar temes de la ciutat on viuen.
  • El Consell d'Infants es pot definir com:
   • Un observatori de la ciutat, on, a partir de la mirada i l'alçada dels infants, es pot detectar aquells aspectes i temes millorables del municipi que passen desapercebuts pels adults.
   • Un espai de participació, on els infants poden exercir els seus drets civils com a ciutadans en aquells temes que estan directament relacionats amb el seu col·lectiu.
   • Des de la nostra percepció, pensem que la dinamització d'un Consell d'Infants té un gran valor educatiu, i pot ser un recurs per recuperar la veu dels infants des d'un concepte de democràcia participativa que generi Entitat en el territori on es desenvolupi.

 

 • Casal de Joves
  • El nostre model de Casal de Joves és un espai de trobada i dinamització juvenil amb sales polivalents i de reunions i tallers. El Casal de Joves és dels/les joves i per als/les joves, sent un equipament on es pot participar en una proposta variada d'activitats i espais, oferint als joves alternatives per al seu temps lliure.
  • La gestió integral del Casal de Joves comporta programar activitats i serveis, crear nous grups juvenils (col·lectius o entitats), donar a conèixer el Casal entre els adolescents i els joves, donar suport a les activitats que organitzin les entitats o col·lectius juvenils, vetllar per al bon ús de les instal·acions i afavorir el desenvolupament de relacions intergeneracionals i veïnals positives.

 

 • Intervenció amb joves en risc d'exclusió social
  • Des de la Fundació Catalana de l'Esplai generem espais inclusius en un context normalitzador on els joves en situació de risc social poden compartir activitats, espais, amistats, etc. Tot això, en un marc democràtic, igualitari i de solidaritat on s'avança mitjançant la convivència amb els altres sense distincions de sexe, edat, origen o problemàtiques diverses.
  • Amb la intenció de motivar als joves per la seva participació de les activitats, es treballà amb ells en espais concrets, com els esplais, els casals i espais joves, els instituts.... per aconseguir detectar les seves inquietuds i preferències, i plantejar, posteriorment, la línia de treball a seguir.
  • Realitzem una aposta per la cohesió social dels joves, del seu entorn i pel treball comunitari i, per tant, fomentarem el treball en xarxa amb la resta d'agents educatius, socials i associatius del territori, per sumar esforços i coordinar-nos, a través dels diferents espais de relació i d'activitats que es desenvolupin.


 • Plans Educatius d'Entorn (PEE)
  • Duem a terme la coordinació organitzativa de Plans Educatius d'Entorn, que són un instrument per donar una resposta integrada i comunitària a les necessitats educatives dels membres més joves de la nostra societat, coordinant i dinamitzant l'acció educativa en els diferents àmbits de la vida dels infants i joves. S'adrecen a tot l'alumnat i a tota la comunitat educativa, però amb una especial sensibilitat als sectors socials més desafavorits.


 • Servei de Casal de mares i pares
  • Atenent les necessitats socials i familiars de la infància, el Casal de Pares i Mares té com a finalitat ser un centre integral d'atenció a les famílies amb infants de 4 mesos a 12 anys.
  • En aquest espai les famílies poden deixar els seus infants en els moments que ho necessitin, això els permet organitzar-se i maximitzar el seu temps. El Casal està dissenyat per tal d'ajudar a les famílies en les seves necessitats laborals, de formació i/o de participació ciutadana; així com desenvolupar un servei de cura i recolzament pedagògic als fills/es, com a complement dels serveis educatius ja existents, per fomentar la seva inclusió en l'àmbit laboral o lúdic, conciliant el temps laboral, familiar, formatiu i d'oci.
  • El Casal de Mares i Pares està adreçat a:
   • Famílies monoparentals de tot tipus.
   • Famílies amb dificultats d'organització entre els seus horaris familiars i els laborals.
   • Famílies que per manca de xarxa social no compten amb la possibilitat de gaudir d'un temps dedicat a la formació, la salut, l'oci personal.
   • Àvies i avis que trenen al seu càrrec la cura dels néts i nétes i en ocasions se senten desbordats per la feina i la responsabilitat.

 

Telèfon de contacte: 93 474 74 95 

Informació de contacte

Edifici CENTRE ESPLAI
Carrer Riu Anoia 42-54
08820 El Prat de Llobregat

Telèfon general 93 474 74 74
Fax 93 474 74 75
fundacio@fundesplai.org

 

Formulari i mapa de contacte

LogoQualitat2019BNONG Acreditada 2015

L'acció de Fundesplai no seria possible sense la col·laboració de centenars de persones voluntàries i sòcies.
Tu també pots donar suport a la nostra acció:

col·labora!