Videogames Party

Us proposem organitzar una Videogames Party per a nosaltres i per convidar les nostres amistats. Com a bons i bones amfitriones organitzarem una festa per prendre consciència de les recomanacions dels videojocs.