Són colors no barreres

A través d’aquesta activitat de papiroflèxia que ens introdueix la Bolboreta relacionem la idea de barrera en relació al fet de néixer en un lloc o l’altre i què significa tenir o no tenir cobertes les necessites bàsiques.