Seure i respirar com una granota

La respiració es converteix en un element clau per treballar la concentració, però centrar l’atenció en la respiració no és fàcil. És per això que activitats didàctiques com aquesta perquè els infants en prenguin consciència és molt beneficiosa.