Qui fa què?

Dinàmica per a reflexionar de forma crítica sobre com es distribueixen les tasques relacionades amb el món de l’alimentació.