Pot de la calma

Un aliat per tal de centrar l’atenció i crear un ambient de tranquil·litat és el pot de la calma. Es tracta d’un objecte totalment sensorial que capta l’atenció de l’infant i el/la submergeix en un entorn de calma mentre l’estimula.