Pintar amb bròquil

Activitats de caràcter artístic i que permet el desenvolupament de la psicomotricitat fina i de la creativitat, són del tot recomenables a totes les edats.