L’oca per aprendre LSC

Et proposem aprendre vocabulari de la Llengua de Signes Catalana a través del joc de l’oca. Amb aquesta versió es juga amb equips i es treballa de forma cooperativa per aprendre i ensenyar vocabulari.