Memory amb pictogrames

El joc del memory o de trobar les parelles és molt útil per treballar la comprensió, la concentració, l’atenció focal… proposem una versió del memory amb pictogrames de comunicació alternativa.