Mandales cooperatius

Pintar mandales és una activitat que podem fer per aconseguir la relaxació, la Pau interior i l’expressió de les emocions, així com també la cohesió de grup si el fem de manera cooperativa.