La promesa

Activitat tipus role playing per entendre i empatitzar des de la vessant més emocional el procés migratori. Perquè posar-nos a la pell d’aquesta gent ens pot permetre entendre millor la seva realitat.