Globus informatius

Una dinàmica divertida i que permet conèixer als companys i companyes d’un nou grup. Una dinàmica de coneixença ideal per començar a saber què agrada als infants i joves.