Fotodenúncia

Aquesta activitat servirà per prendre consciència de com està el nostre barri i per denunciar els punts on s’acumulen més deixalles inapropiadament. Aprofitem les tecnologies per fer sentir la nostra veu.